Kierownictwo Posterunku Policji w Sobieniach Jeziorach - Kierownictwo - KPP w Otwocku

Kierownictwo

Kierownictwo Posterunku Policji w Sobieniach Jeziorach

Data publikacji 01.01.2016

Kierownik

asp.szt.. Piotr Zając

tel.+48 47 724 17 72, +48 47 724 17 73