Kierownictwo Komisariatu Policji w Józefowie - Kierownictwo - KPP w Otwocku

Kierownictwo

Kierownictwo Komisariatu Policji w Józefowie

Data publikacji 07.02.2017

Komendant Komisariatu

nadkomisarz Arkadiusz Piętka

 

Z-ca Komendanta

podinspektor Mariusz Marciak