Kierownictwo Komisariatu Policji w Józefowie - Kierownictwo - KPP w Otwocku

Kierownictwo

Kierownictwo Komisariatu Policji w Józefowie

Data publikacji 07.02.2017

Komendant Komisariatu

nadkomisarz Arkadiusz Piętka

tel. +48 47 724 16 01

Z-ca Komendanta

nadkomisarz Mariusz Marciak

tel. +48 47 724 16 03