TWÓJ DZIELNICOWY

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Józefowie i Posterunku Policji w Wiązownie

Dzielnicowi KP Józefów

Rejon nr I KP Józefów

asp. Piotr Chudek

tel. 600-997-498,(22) 604-16-05

Przyjmuje interesantów w Józefowie, w budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 10

E-mail:dzielnicowy.jozefow1@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (22) 789 21 07.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego: (kontynuacja)

1. Lokalizacja realizacji planu: Józefów ul. Sikorskiego

2. Zdiagnozowane zagrożenie: niszczenie mienia, akty wandalizmu poprzez malowanie graffiti na ogrodzeniach osiedli i posesji prywatnych oraz na barierach energochłonnych

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zagrożenia związanego z kradzieżami rowerów

4. Okres realizacji planu: od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

 

Rejon nr II KP Józefów

asp. Tomasz Wasążnik

tel. 600 997 472, (22) 604-16-05 pl

Przyjmuje interesantów w Józefowie, w budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 10

E-mail:dzielnicowy.jozefow2@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (22) 789 21 07.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego: (kontynuacja)

1. Lokalizacja realizacji planu: Józefów ul. Parkingowa i ul. Jarosławska

2. Zdiagnozowane zagrożenie: niszczenie mienia, akty wandalizmu poprzez malowanie graffiti na ogrodzeniach osiedli i posesji prywatnych oraz na barierach energochłonnych

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zagrożenia związanego z kradzieżami rowerów

4. Okres realizacji planu: od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

 

Rejon nr III KP Józefów

sierż. szt. Piotr Firląg

tel. 600-997-484, (22) 604-16-05

Przyjmuje interesantów w Józefowie, w budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 10

E-mail:dzielnicowy.jozefow3@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (22) 789 21 07.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego: (kontynuacja)

1. Lokalizacja realizacji planu: Józefów ul. Graniczna i ul. Teatralna, rejon kościoła przy ulicy 3-ego Maja

2. Zdiagnozowane zagrożenie: niszczenie mienia, akty wandalizmu poprzez malowanie graffiti na ogrodzeniach osiedli i posesji prywatnych

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zagrożenia związanego z kradzieżami rowerów

4. Okres realizacji planu: od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

 

Dzielnicowi PP Wiązowna

Rejon I PP Wiązowna

asp. Hanna Bronikowska 

tel.600-997-488, (22) 789-01-77,  

Przyjmuje interesantów w Wiązownie, w budynku przy ul. Kościelnej 9 oraz w Punkcie Dyżurnym: Remiza OSP w Gliniance przy ulicy Napoleońskiej, w każdy czwartek w godzinach 18-19. Z punktu dyżurnego mogą korzystać mieszkańcy miejscowości: Glinianka, Lipowo, Malcanów, Kopki, Rzakta.

E-mail:dzielnicowy.wiazowna1@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (22) 789 21 07.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego:

1. Lokalizacja realizacji planu: Wola Karczewska

2. Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, palenie ognisk, zaśmiecanie terenu leśnego

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zjawisk i zagrożeń uciążliwych dla mieszkańców

4. Okres realizacji planu: od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

 

Rejon II PP Wiązowna

mł. asp. Jacek Zduńczyk

tel.600-997-501, (22) 789-01-77

Przyjmuje interesantów w Wiązownie, w budynku przy ul. Kościelnej 9 oraz w Punkcie Dyżurnym: Świetlica w Duchnowie przy ulicy Wspólnej 157, w każdą środę w godzinach 18-19. Z punktu dyżurnego mogą korzystać mieszkańcy miejscowości: Zakręt, Duchnów, Izabela Kąck.

E-mail:dzielnicowy.wiazowna2@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (22) 789 21 07.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego:

1. Lokalizacja realizacji planu: Majdan, ulica Leśna i ulica Dębów, rejon skrzyżowania

2. Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zjawisk i zagrożeń uciążliwych dla mieszkańców

4. Okres realizacji planu: od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

 

Rejon III PP Wiązowna

mł. asp. Włodzimierz Kozłowski

tel. 600-997-169, (22) 789-01-77

Przyjmuje interesantów w Wiązownie, w budynku przy ul. Kościelnej 9 oraz w Punkcie Dyżurnym: Świetlica w Żanęcinie przy ulicy Spokojnej 15A, w każdy poniedziałek w godzinach 18-19. Z punktu dyżurnego mogą korzystać mieszkańcy miejscowości: Wiązowna, Żanęcin, Radiówek, Emów.

E-mail:dzielnicowy.wiazowna3@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (22) 789 21 07.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego:

1. Lokalizacja realizacji planu: Wiązowna ul. ul. Kościelna, rejon kościoła i szkoły podstawowej

2. Zdiagnozowane zagrożenie: nieprawidłowe parkowanie pojazdów

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zjawisk i zagrożeń uciążliwych dla mieszkańców

4. Okres realizacji planu: od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

W Y K A Z   U L I C w Józefowie - WYSZUKIWANIE DZIELNICOWEGO WG. NAZWY ULICY:

W Y K A Z   MIEJSCOWOŚCI w gminie Wiązowna - WYSZUKIWANIE DZIELNICOWEGO WG. NAZWY MIEJSCOWOŚCI: