Komenda Powiatowa Policji w Otwocku - Komenda - KPP w Otwocku

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

 

Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

05-400 Otwock

ul. Pułaskiego 7 A

e-mail:   kppotwock@policja.waw.pl

 

 

Jednostka

Komórka organizacyjna

Numer telefonu

Fax

KPP Otwock

Dyżurny

22 779-40-91 60-41-207
 

Sekretariat

Komendanta Powiatowego

22 60-41-360 60-41-307
  Sekretariat Wydziału Prewencji 22 60-41-240 60-41-249
  Sekretariat Wydziału Kryminalnego 22 60-41-270 60-41-287
  Sekretariat Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego 22 60-41-250  
  Wydział Ruchu Drogowego 22 60-41-214  
  Wydział Wspomagający 22 60-41-230  
  Kadry 22 60-41-280  
  Zespół Inspekcji i Kontroli 22 60-41-233  
  Zespół Finansów i Zaopatrzenia 22 60-41-245  
KP Józefów Dyżurny 22 789-21-07 60-41-294
KP Karczew Dyżurny 22 780-67-35  60-41-292

 

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki:
strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/