Komenda Powiatowa Policji w Otwocku - Komenda Powiatowa Policji - KPP w Otwocku

Komenda Powiatowa Policji

Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

Data publikacji 01.09.2016

Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

05-400 Otwock

ul. Pułaskiego 7 A

e-mail. oficer.prasowy.otwock@ksp.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Józefowie:

http://kppotwock.policja.waw.pl/po/komisariaty/komisariat-policji-w-jo/komisariat-policji-w-jo/42,Komisariat-Policji-w-Jozefowie.html

Komisariat Policji w Karczewie:

http://kppotwock.policja.waw.pl/po/komisariaty/komisariat-policji-w-ka/komisariat-policji-w-ka/45,Komisariat-Policji-w-Karczewie.html

Posterunek Policji w Wiązownie:

http://kppotwock.policja.waw.pl/po/komisariaty/komisariat-policji-w-jo/posterunek-policji-w-wi/44,Posterunek-Policji-w-Wiazownie.html

Posterunek Policji w Kołbieli:

http://kppotwock.policja.waw.pl/po/komisariaty/komisariat-policji-w-ka/posterunek-policji-w-ko/47,Posterunek-Policji-w-Kolbieli.html

Posterunek Policji w Celestynowie:

http://kppotwock.policja.waw.pl/po/komisariaty/komisariat-policji-w-ka/posterunek-policji-w-ce/49,Posterunek-Policji-w-Celestynowie.html

Posterunek Policji w Sobieniach Jeziory:

http://kppotwock.policja.waw.pl/po/komisariaty/komisariat-policji-w-ka/posterunek-policji-sobi/48,Posterunek-Policji-Sobienie-Jeziory.html

Jednostka

Komórka organizacyjna

Numer telefonu

Fax

KPP Otwock

Dyżurny

22 60-41-213

22 60-41-900

60-41-207
 

Sekretariat

Komendanta Powiatowego

22 60-41-360 60-41-307
  Sekretariat Wydziału Prewencji 22 60-41-240 60-41-249
  Sekretariat Wydziału Kryminalnego 22 60-41-270 60-41-287
  Sekretariat Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego 22 60-41-250  
  Wydział Ruchu Drogowego 22 60-41-214  
  Wydział Wspomagający 22 60-41-230  
  Kadry 22 60-41-280  
  Zespół Inspekcji i Kontroli 22 60-41-233  
  Zespół Finansów i Zaopatrzenia 22 60-41-245  
KP Józefów Dyżurny 22 789-21-07 60-41-294
KP Karczew Dyżurny 22 780-67-35  60-41-856