Kierownictwo Komisariatu Policji w Karczewie - Kierownictwo - KPP w Otwocku

Kierownictwo

Kierownictwo Komisariatu Policji w Karczewie

Data publikacji 01.01.2016

Komendant Komisariatu

podinsp. Paweł Glinka

tel. +48 (22) 60-41-858

Z-ca Komendanta

podkom. Paweł Lechnik

tel. +48 (22) 60-41-858