Komisariat Policji w Józefowie - KPP w Otwocku

Komisariat Policji w Józefowie

Komisariat Policji w Józefowie

Data publikacji 07.02.2017

 
KP Józefów - KPP Otwock
 
Komisariat Policji w Józefowie

05-420 Józefów

ul. Kardynała Wyszyńskiego 10

tel.  +48 22 789-21-07

fax. +48 22 780-11-28

Komendant Komisariatu

komisarz Arkadiusz Piętka

Z-ca Komendanta

nadkomisarz Mariusz Marciak