Komisariat Policji w Józefowie - KPP w Otwocku

Komisariat Policji w Józefowie

Komisariat Policji w Józefowie

Data publikacji 07.02.2017

Komisariat Policji w Józefowie

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10

05-420 Józefów

tel. 22 789 21 07, 22 604 18 71

fax. 22 604 18 70

Komendant Komisariatu

komisarz Arkadiusz Piętka

Z-ca Komendanta

nadkomisarz Mariusz Marciak