Komisariat Policji w Józefowie - KPP w Otwocku

Komisariat Policji w Józefowie

Komisariat Policji w Józefowie

             Komisariat Policji w Józefowie

                       05-420 Józefów

              ul. Kardynała Wyszyńskiego 10

 

  +48 22 789-21-07

  +48 22 780-11-28

Komendant Komisariatu

komisarz Arkadiusz Piętka

Z-ca Komendanta

nadkomisarz Mariusz Marciak