Kierownictwo Komisariatu Policji w Józefowie - Kierownictwo - KPP w Otwocku

Kierownictwo

Kierownictwo Komisariatu Policji w Józefowie

 

 

  +42 22 789-21-07

  +48 22 780-11-28

Komendant Komisariatu

p.o. podkom. Marek Matosek

Z-ca Komendanta

p.o. kom. Mariusz Marciak