Kierownictwo Komisariatu Policji w Józefowie - Kierownictwo - KPP w Otwocku

Kierownictwo

Strona znajduje się w archiwum.

Kierownictwo Komisariatu Policji w Józefowie

Data publikacji 07.02.2017

Komendant Komisariatu

komisarz Arkadiusz Piętka

tel. +48 (22) 60-41-601

Z-ca Komendanta

nadkomisarz Mariusz Marciak

tel. +48 (22) 60-41-603