Kierownictwo Komisariatu Policji w Józefowie - Kierownictwo - KPP w Otwocku

Kierownictwo

Kierownictwo Komisariatu Policji w Józefowie

 

Komendant Komisariatu

  komisarz Arkadiusz Piętka

tel. +48 (22) 60-41-601

tel. kom. 507-103-815

Z-ca Komendanta

 nadkomisarz Mariusz Marciak

tel. +48 (22) 60-41-603