Dzielnicowy rejonu nr III KP Józefów - Dzielnicowy III - KPP w Otwocku

Dzielnicowy III

Dzielnicowy rejonu nr III KP Józefów

Rejon III KP Józefów

sierż. szt. Piotr Firląg

tel. 600-997-484, (22) 604-16-05

Przyjmuje interesantów w Józefowie, w budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 10

E-mail:dzielnicowy.jozefow3@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (22) 789 21 07.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego: (kontynuacja)

1. Lokalizacja realizacji planu: Józefów ul. Graniczna i ul. Teatralna, rejon kościoła przy ulicy 3-ego Maja

2. Zdiagnozowane zagrożenie: niszczenie mienia, akty wandalizmu poprzez malowanie graffiti na ogrodzeniach osiedli i posesji prywatnych

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zagrożenia związanego z kradzieżami rowerów

4. Okres realizacji planu: od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.