Zespół Ochrony Informacji Niejawnych - Wydziały i Zespoły - KPP w Otwocku

Wydziały i Zespoły

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

Data publikacji 28.07.2016

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Komendy Powiatowej Policji w Otwocku

podkom. Małgorzata Rudnik

tel. + 48 (22) 604-12-15