Wydział Prewencji - Wydziały i Zespoły - KPP w Otwocku

Wydziały i Zespoły

Wydział Prewencji

Data publikacji 15.03.2016

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji
05-400 Otwock
ul. Pułaskiego 7A
tel.: sekretariat +48 22 60-41-240
fax.: +48 22 60-41-249

Naczelnik Wydziału Prewencji

P. o. nadkom. Piotr Szczepaniak

tel. +48 22 60-41-241

 

Z-ca Naczelnika Wydziału

P. o. kom. Tomasz Pierożak

tel. +48 22 60-41-322Z-ca Naczelnika Wydziału

asp. szt. Tomasz Kowalczyk

tel. + 48 22 60 41 322

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp. szt. Ryszard Dziurdziak

tel. +48 22 60 41 300 lub 600 997 499