Wydział Kryminalny - Wydziały i Zespoły - KPP w Otwocku

Wydziały i Zespoły

Wydział Kryminalny

Data publikacji 15.09.2016

Wydział Kryminalny

 

Wydział Kryminalny
ul. Pułaskiego 7a
05-400 Otwock
 
tel.: sekretariat +48 22 60-41-270
fax.: +48 22 60-41-287

Naczelnik Wydziału

podinsp. Krzysztof Kurowski

tel. +48 22 60-41-271


Z-ca Naczelnika

kom. Andrzej Cygan

telefon   +48 22 60-41-272