I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku - Kierownictwo - KPP w Otwocku

Kierownictwo

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku

podinspektor Jędrzej Bełz

Podinspektor Jędrzej Bełz urodził się 17 października 1974 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły im. P. Włodkowicza w Płocku, gdzie studiował na wydziale pedagogiki.    

Do policji wstąpił w maju 1996 roku i przez cały czas związany jest ze stołecznym garnizonem. Służbę rozpoczął w maju 1996 roku w Wydziale Wywiadowczym Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. Następnie zajmował szereg stanowisk wykonawczych i kierowniczych w Wydziale Wywiadowczym i Realizacyjnym Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Głównej Policji. Od 2005 roku specjalista Wydziału Prewencyjnego Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości Komendy Głównej Policji. W lutym 2006 roku zajął stanowisko eksperta Wydziału Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W maju 2012 roku objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji. W 2016 roku powierzono pełnienie obowiązków Naczelnika Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji, a następnie awansował na naczelnika tego wydziału. W maju 2017 roku objął stanowisko Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Warszawie.   

Od października 2017 roku jest I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku.

Odznaczony Brązowym Medalem za „Długoletnią Służbę” oraz dwukrotnie Złotymi i Brązowymi Odznakami „Zasłużony Policjant”.