Rejon nr V KPP Otwock - KPP w Otwocku

Rejon nr V KPP Otwock

Rejon nr V KPP Otwock

mł. asp. Mariusz Wypustek

tel. 600-997-479, (22) 604-13-03

Przyjmuje interesantów w Otwocku, w budynku przy ul. Pułaskiego 7a

E-mail:dzielnicowy.otwock5@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (22) 60 41 213, (22) 779 40 91.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego: (kontynuacja)

1. Lokalizacja realizacji planu: Otwock ul. Matejki 3-9, rejon sklepów

2. Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, gromadzenie się osób podejrzanych, zakłócanie ładu i porządku publicznego, kradzieże sklepowe

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zjawisk i zagrożeń uciążliwych dla mieszkańców

4. Okres realizacji planu: od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.