Rejon nr V KPP Otwock - KPP w Otwocku

Rejon nr V KPP Otwock

Rejon nr V KPP Otwock

Rejon nr V KPP Otwock

asp. Mariusz Wypustek

tel. 600-997-479, 47 724-13-03

Przyjmuje interesantów w Otwocku, w budynku przy ul. Pułaskiego 7a

E-mail:dzielnicowy.otwock5@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 724-12-13, 47 724-19-00.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego: (kontynuacja)

1. Lokalizacja realizacji planu: Otwock ul. Andriollego, Filipowicza, Pułaskiego, Poniatowskiego, Park Miejski

2. Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, gromadzenie się osób małoletnich zagrożonych demoralizacją, zakłócanie ładu i porządku publicznego, akty wandalizmu

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zjawisk i zagrożeń uciążliwych dla mieszkańców

4. Okres realizacji planu: od 01.08.2020r. do 31.01.2021r.