Rejon nr IV KPP Otwock - KPP w Otwocku

Rejon nr IV KPP Otwock

Rejon nr IV KPP Otwock

asp. Jakub Pierzchała

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600-997-497, (22) 604-13-01

Przyjmuje interesantów w Otwocku, w budynku przy ul. Pułaskiego 7a

E-mail:dzielnicowy.otwock4@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (22) 60 41 213, (22) 779 40 91.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego:

1. Lokalizacja realizacji planu: Otwock ul. Marii Konopnickiej 3, rejon Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych

2. Zdiagnozowane zagrożenie: gromadzenie sie młodzieży, spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie, opuszczanie zajęć szkolnych, zażywanie środków odurzających, gromadzenie się osób bezdomnych

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zjawisk i zagrożeń uciążliwych dla mieszkańców

4. Okres realizacji planu: od 01.02.2018r. do 31.07.2018r.