Aktualności

Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają zarządzeń i komunikatów

Policyjne kontrole miejsc publicznych, które zgodnie z wydanymi aktami prawa miejscowego, zarządzeniami władz miasta Otwocka oraz dyrektorów szkół, zostały zamknięte i wyłączone z użytku nie ustają. Boiska i place zabaw, skatepark i pumptrack, każdy z tych obiektów codziennie kontrolują policjanci zajmujący się ujawnianiem zjawisk demoralizacji, patologii oraz przestępczości wśród nieletnich oraz z wydziału prewencji. Pozytywnym jest fakt, że większość osób stosuje się do tymczasowych zakazów. Zdarzają się jednak incydentalne sytuacje, że mieszkańcy z małymi dziećmi przychodzą w te miejsca. Policjanci tłumaczą i apelują, aby stosować się do zaleceń i decyzji wydanych przez miasto.

Dzisiaj od rana policjanci z ogniwa do spraw nieletnich i patologii, kolejny dzień z rzędu prowadzili wzmożone kontrole miejsc gromadzenia się osób, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zamknięte boiska, place zabaw, skwery, skatepark i pumptrack.

Podczas prowadzonych kontroli funkcjonariusze byli przygotowani na zdecydowane reagowanie na wszelkie sytuacje, w których zarówno dorośli, jak i dzieci, mogli być narażeni na zagrożenie związane z koronawirusem.

Na jednym z placów zabaw policjanci spotkali młodą matkę, która korzystała z dostępnych tam urządzeń spędzając czas dzieckiem. Kobiecie zwrócono uwagę i pouczono ją, aby stosowała się do zakazów, które są widoczne na ogrodzeniach, takich właśnie jak plac zabaw.

Funkcjonariuszom leży przede wszystkim na sercu bezpieczeństwo mieszkańców. Dziękujemy tym, którzy reagują, powiadamiają nas i nie tolerują zachowań, przez które mogłoby zostać narażone zdrowie innych.

W dalszym ciągu apelujemy o rozsądek i w pełni popieramy społeczny apel „Zostań w domu”, mówiący o ograniczeniu kontaktów społecznych i wychodzeniu z domu tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę konieczne.

Tylko poprzez odpowiedzialne zachowania i zrozumienie tego, jak bezcenne jest zdrowie i życie, możemy przetrwać ten trudny dla społeczeństwa czas.

„Pomagamy i chronimy” to nasza policyjna dewiza, która nabiera w ostatnim czasie jeszcze większego znaczenia. Dziękujemy za zrozumienie i wszystkie dobre słowa.

Tekst: nadkom. Daniel Niezdropa

Zdjęcia: Ogniwo ds. Nieletnich i Patologii

 • Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają zarządzeń i komunikatów
  Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają zarządzeń i komunikatów
 • Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają zarządzeń i komunikatów
  Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają zarządzeń i komunikatów
 • Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają zarządzeń i komunikatów
  Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają zarządzeń i komunikatów
 • Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają zarządzeń i komunikatów
  Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają zarządzeń i komunikatów
 • Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają zarządzeń i komunikatów
  Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają zarządzeń i komunikatów
 • Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają zarządzeń i komunikatów
  Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają zarządzeń i komunikatów
 • Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają zarządzeń i komunikatów
  Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają zarządzeń i komunikatów
 • Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają zarządzeń i komunikatów
  Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają zarządzeń i komunikatów
 • Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają zarządzeń i komunikatów
  Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają zarządzeń i komunikatów