Po 28 latach służby przeszedł na zasłużoną policyjną emeryturę - Aktualności - KPP w Otwocku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Po 28 latach służby przeszedł na zasłużoną policyjną emeryturę

Data publikacji 13.01.2020

Prawdziwy policjant, sportowiec i wielki pasjonat piłki nożnej, propagujący tę dyscyplinę wśród wielu policyjnych pokoleń, przeszedł pod 28 latach służby w Policji na zasłużoną emeryturę. Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji nadkomisarza Dariusza Sadocha pożegnali uroczyście przedstawiciele kierownictwa, kadry, policjanci oraz pracownicy Policji. Komendant Powiatowy Policji w Otwocku młodszy inspektor Hubert Białogrodzki wspólnie ze swoim I Zastępcą podinspektorem Jędrzejem Bełzem podkreślili jak bardzo zaangażowanym w służbę policjantem był Dariusz Sadoch. Był wzorem dla wielu młodszych policjantów, doświadczonym nie tylko w pracy prewencyjnej i kryminalnej, logistyce, ale również w działalności prasowo-informacyjnej Policji.

Nadkomisarz Dariusz Sadoch, piastujący stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku, nadzorujący pion kryminalny, przeszedł na zasłużoną policyjną emeryturę.

Dzisiejszy dzień był okazją do oficjalnego pożegnania naszego kolegi, który dał się poznać jako skuteczny stróż prawa, przez lata swojej służby pełnionej z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem.

Swoje doświadczenie pogłębiał w każdej policyjnej dziedzinie. Zaczynając od szeregowego policjanta, kolejno zdobywał nie tylko szlify i awanse w stopniu, ale też na stanowiskach kierowniczych. W swojej karierze kierował wydziałem prewencji, wspomagającym, szefował karczewskim policjantom. Nie obca była mu też profesja oficer prasowego, w której również miał możliwość rozwijać się i specjalizować.

Do tego wszystkiego był zapalonym i trenującym zresztą aktywnie do dziś, pasjonatem piłki nożnej, grającym w policyjnej reprezentacji otwockiej komendy, która miała na koncie wiele utytułowanych trofeów i miejsc wywalczonych w turniejach naszego garnizonu.

Przyszedł jednak dzień na pożegnanie się z policyjnym mundurem, po wypracowanych ponad 28 latach w służbie w Policji.

Serdeczne podziękowanie nadkomisarzowi Sadochowi złożyli dzisiaj wszyscy pracujący z nim na co dzień, w tym Komendant Powiatowy Policji w Otwocku młodszy inspektor Hubert Białogrodzki, I Zastępca podinspektor Jędrzej Bełz, naczelnicy, komendanci komisariatów, kierownicy, policjanci oraz pracownicy Policji.

Pozostaje nam życzyć Dariuszowi Sadochowi, aby swoją zasłużoną emeryturę spędził w zdrowiu, radości, serdeczności, a wolny czas poświęcił na realizację wszystkich marzeń.

Takiej treści podziękowania otrzymał nadkomisarz Dariusz Sadoch od komendantów naszej jednostki:

Jest nam niezmiernie miło podziękować Panu Komendantowi za wieloletnią służbę w Policji, pełnioną od początku do końca z ogromną pasją i zaangażowaniem. Przebieg pańskiej służby - to wiele lat zdobywania kolejnych doświadczeń, w jakże trudnym zawodzie policjanta. Pańskie poświęcenie na rzecz służby w Policji to wzór do naśladowania dla innych policjantów. Doświadczenie i wiedza przekazywana wielu młodszym funkcjonariuszom, stawiają Pana Komendanta w gronie najlepszych i najbardziej doświadczonych policjantów tej jednostki. Jesteśmy dumni, że taki policjant mógł służyć w Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku. W imieniu własnym, kadry kierowniczej, policjantów i pracowników Policji, serdecznie dziękujemy za wiele lat solidnej służby na straży bezpieczeństwa publicznego. Życzymy Panu Komendantowi, aby kolejne lata, spędzone już poza służbą, były czasem pełnym zdrowia i szczęścia, a także spełnienia wszystkich marzeń.

nadkom. Daniel Niezdropa