Wzywamy osobę do uzupełnienia danych - Aktualności - KPP w Otwocku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wzywamy osobę do uzupełnienia danych

Data publikacji 23.12.2019

Wzywamy osobę, która wysłała do Prokuratury Rejonowej w Otwocku pismo informujące o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 278 § 1 kodeksu karnego, dotyczącego kradzieży sklepowego manekina - do uzupełnienie braku formalnego, związanego z podaniem danych składającego pismo procesowe. Wymogiem formalnym prowadzenia dalszych czynności w tej sprawie jest dopełnienie tego obowiązku, określonego w art. 119 § 1 kodeksu postępowania karnego. Pismo nadano w Warszawie w dniu 10 grudnia 2019 roku. Czynności sprawdzające prowadzi asp. Przemysław Kabala, tel. 22 60 41 227.

nadkom. Daniel Niezdropa