Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji - Aktualności - KPP w Otwocku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji

Kolejne serdeczne spotkanie integrujące policyjną społeczność i pokazujące, jakim szacunkiem i uznaniem przedstawiciele naszego środowiska darzą wszystkich pracujących na rzecz bezpieczeństwa, odbyło się w ramach corocznie organizowanej policyjnej wigilii, będącej kontynuacją przedświątecznych spotkań policjantów i pracowników Policji. Podczas naszego „opłatka” nie zabrakło przedstawicieli władz powiatu, miast i gmin, służb mundurowych, duchowieństwa, sądu i prokuratury. Na spotkaniu obecni byli komendanci dwóch warszawskich komend rejonowych: KRP II i KRP VI. Dzieleniu się opłatkiem towarzyszyły życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

Wczoraj o godzinie 13-stej rozpoczęło się przedświąteczne spotkanie wigilijne, na które jak co roku przybyli wszyscy, którzy na co dzień współdziałają z lokalną Policją na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Policyjna wigilia organizowana zawsze w okresie przedświątecznym to doskonała okazja, aby nie tylko złożyć sobie życzenia, ale również podziękować za kooperację i współdziałanie, każdej ze służb, instytucji oraz duchowieństwu.

Na spotkaniu opłatkowym obecni byli przedstawiciele władz powiatu w osobach starosty i wicestarosty, prezydent Otwocka, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu otwockiego, w tym Pani Wójt z Osiecka, przedstawiciele kierownictwa sądu i prokuratury, straży miejskiej, wojskowych ośrodków szkoleniowych  oraz badawczych straży pożarnej, a także nadleśnictwa.

Nie zabrakło również przedstawicieli warszawskich komend rejonowych, aktywnie współdziałających z naszą jednostką. Zaszczytem dla nas była obecność młodszego inspektora Mariusza Kaszowicza - Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II i młodszego inspektora Pawła Winka - Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI.

Spotkanie rozpoczęło wprowadzeniem w świąteczny nastrój. Lektor przypomniał wspaniałą tradycję Świat Bożego Narodzenia oraz historię dotychczasowego kultywowania organizacji policyjnych spotkań przedświątecznych, które nie tylko integrują środowisko, ale też dają możliwość podziękowania zaproszonym gościom za owocną współpracę.

Jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Otwocku młodszy inspektor Hubert Białogrodzki, przekazując życzenia pełne serdeczności, życząc mnóstwo zdrowia, szczęścia i wszystkiego co najlepsze.

Następnie odczytano życzenia Komendanta Stołecznego Policji nadinspektora Pawła Dobrodzieja, który przekazał całemu środowisku policyjnemu naszego garnizonu życzenia pełne ciepła i uznania, a także podziękowań za rok wytężonej, profesjonalnej i skutecznej pracy.

Przybyli na uroczystość goście dzielili się z policjantami dobrym słowem i szczerymi życzeniami. Kolejno głos zabierali: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego Grażyna Kilbach, Prezydent Miasta Otwocka Jarosław Margielski, Burmistrz Karczewa Michał Rudzki, Prokurator Rejonowy w Otwocku Lidia Kazimierczyk-Pyra.

Po przemowach nastąpiła ceremonia poświęcenia wigilijnych potraw, a po odśpiewaniu kolędy, podzielono się opłatkiem i złożono sobie życzenia.

nadkom. Daniel Niezdropa

 • Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji
  Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji
 • Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji
  Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji
 • Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji
  Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji
 • Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji
  Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji
 • Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji
  Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji
 • Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji
  Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji
 • Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji
  Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji
 • Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji
  Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji
 • Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji
  Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji
 • Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji
  Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji
 • Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji
  Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji
 • Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji
  Spotkanie Wigilijne z udziałem przyjaciół otwockiej Policji