Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie „Białej Wstążki” w Gminie Wiązowna – podziękowania dla policjantów

Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny podziękował wszystkim policjantom, którzy włączyli się w akcję krzewienia i propagowania lokalnego programu antyprzemocowego, obejmującego szereg spotkań, warsztatów, poradnictwa, w ramach ogólnoświatowej kampanii „Biała Wstążka”. Przeprowadzono działania na drogach, mające uczyć kierowców kultury i poszanowania, nawiązano kontakt ze służbą kuratorską, przekazano ideę akcji do Centrum Interwencji Kryzysowej otwockiego Caritas-u, zorganizowano spotkanie z seniorami oraz przedszkolakami. Szczególny udział w tym przedsięwzięciu mieli wiązowscy dzielnicowi, którzy już pierwszego dnia ruszyli w obchód zachęcając mieszkańców do utożsamiania się z tą szczytną ideą.

W wiązowskim urzędzie gminy odbyło się uroczyste spotkanie wszystkich osób, których zaangażowanie i poświęcenie, a przede wszystkim pomysłowość zaowocowały sukcesem i niemałym rozgłosem szczytnych działań na przecz przeciwdziałania przemocy, realizowanych pod światowym hasłem „Białej Wstążki”.

W podsumowaniu wziął udział Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Józefowie nadkomisarz Mariusz Marciak wraz kierownikiem posterunku młodszym aspirantem Michałem Wieczorkiem. Towarzyszli im wiązowscy dzielnicowi: aspirant Hanna Bronikowska oraz młodszy aspirant Włodzimierz Kozłowski.

Wójt Janusz Budny wyraził uznanie za wsparcie i udział policjantów w gminnym przedsięwzięciu, którego głównym celem było pokazanie, że z przemocą należy walczyć i robić wszystko, aby takich zachowań było jak najmniej.

Obecni na podsumowującej gali funkcjonariusze odebrali z rąk wójta pamiątkowe dyplomy, wysłuchując przy tym wiele serdecznych podziękowań za wspieranie takich właśnie akcji oraz służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

W policyjnych działach byli aktywni wiązowscy dzielnicowi, którzy już w pierwszym dniu akcji rozpoczęli obchód wyposażeni w białe wstążki i pluszowe misie, zachęcając do popierania walki z przemocą.

Profilaktycy wspólnie z oficerem prasowym odwiedzili służbę kuratorską, krzewiąc i propagując główne hasła programu. Oni też wspólnie z policjantami z drogówki przeprowadzili akcję wśród kierowców, mającą im uświadamiać, że agresja za kierownicą może mieć tragiczne skutki.

Ciekawe przedsięwzięcia realizowali profilaktycy wspólnie z dzielnicowymi. Odwiedzili między innymi Dom Seniora „Wigor” w Woli Karczewskiej, gdzie przeprowadzili profilaktyczne wykłady dotyczące zjawiska przemocy wobec osób starszych, udzielając instruktaży seniorom, co należy zrobić w przypadku zetknięcia się z tym zjawiskiem, bądź też znalezienia się w takiej trudnej sytuacji.

Policyjna profilaktyka w ramach „Białej Wstążki” dotarła również do Przedszkola w Pęclinie, gdzie policjanci w umiejętny sposób połączyli wykład o przemocy z zabawą i nauką bezpiecznych zachowań.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Wiązowna Januszowi Budnemu za zaproszenie nas do tego programu. Podziękowania kierujemy również do Sekretarza Gminy - Anny Rosłaniec za wspaniałą współpracę, serdeczność i otwartość na policyjne pomysły mające propagować „Białą Wstążkę”.

nadkom. Daniel Niezdropa/mb

 • Spotkanie z policjantami w Domu Seniora „Wigor”
  Spotkanie z policjantami w Domu Seniora „Wigor”
 • Spotkanie z policjantami w Domu Seniora „Wigor”
  Spotkanie z policjantami w Domu Seniora „Wigor”
 • Spotkanie z policjantami w Domu Seniora „Wigor”
  Spotkanie z policjantami w Domu Seniora „Wigor”
 • Spotkanie z policjantami w Przedszkolu w Pęclinie
  Spotkanie z policjantami w Przedszkolu w Pęclinie
 • Spotkanie z policjantami w Przedszkolu w Pęclinie
  Spotkanie z policjantami w Przedszkolu w Pęclinie
 • Podsumowanie akcji w Urzędzie Gminy Wiązowna
  Podsumowanie akcji w Urzędzie Gminy Wiązowna