„Dzień Ratownictwa Medycznego” - pokaz działań policyjnego psa - Aktualności - KPP w Otwocku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Dzień Ratownictwa Medycznego” - pokaz działań policyjnego psa

O tym, jak ważne jest wykorzystanie w działaniach poszukiwawczych i ratowniczych policyjnych psów tropiących, przekonali się uczestnicy przedsięwzięcia zorganizowanego na terenie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku przez Komendę Hufca ZHP wspólnie z policjantami, strażakami oraz ratownikami medycznymi. Policyjny przewodnik sierżant Przemysław Bereda podczas praktycznych pokazów zaprezentował umiejętności czworonożnego specjalisty, przydatne i wykorzystywane podczas poszukiwań osób zaginionych. Oprócz praktycznych ćwicze, uczestnicy spotkania mogli poznać specyfikę działań poszczególnych służb.

Policjanci z otwockiej komendy, w tym przewodnik psa patrolowo-tropiącego oraz profilaktycy, wzięli udział w niezwykle ciekawym przedsięwzięciu organizowanym przez otwockich harcerzy z ZHP.

Pokazy służb takich jak: Policja, straż pożarna, ratownictwo medyczne miały na celu podkreślenie wagi „Dnia Ratownictwa Medycznego”. Głównym celem tego pomysłu było uwrażliwienie dzieci oraz młodzieży na konieczność udzielania pomocy i pokazania, jak ważna jest współpraca wszystkich podmiotów, instytucji oraz służb na miejscu zdarzenia, wypadku czy też podczas prowadzonych poszukiwań.

Otwocką komendę reprezentowali profilaktycy w osobach: aspiranta sztabowego Anny Wasilewicz i aspiranta Karoliny Pardej oraz realizującego na co dzień zadania przewodnika psa służbowego – sierżanta Przemysława Beredy.

Udział policjantów był ściśle powiązany z pokazem, jaki przygotowano dla uczestników tego spotkania. W ćwiczeniu wykorzystano psa tropiącego, który po śladzie zapachowym dociera do osoby potrzebującej pomocy.

Wszyscy uczestnicy mogli przekonać się, jak ważna i odpowiedzialna jest służba policyjnego przewodnika, który podczas działań poszukiwawczych, niejednokrotnie z wielkim poświeceniem, pracuje na rzecz odnalezienia osoby zaginionej.

Poziom tego spotkania był bardzo wysoki. Było wiele praktyki, a każda ze służb mogła zaprezentować swój zakres wykonywanych działań.

Działamy wspólnie na rzecz bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży i ten cel poprzez udział w „Dniu Ratownictwa Medycznego” został zrealizowany w stu procentach.

nadkom. Daniel Niezdropa/ea

 • „Dzień Ratownictwa Medycznego” - pokaz działań policyjnego psa
  „Dzień Ratownictwa Medycznego” - pokaz działań policyjnego psa
 • „Dzień Ratownictwa Medycznego” - pokaz działań policyjnego psa
  „Dzień Ratownictwa Medycznego” - pokaz działań policyjnego psa
 • „Dzień Ratownictwa Medycznego” - pokaz działań policyjnego psa
  „Dzień Ratownictwa Medycznego” - pokaz działań policyjnego psa
 • „Dzień Ratownictwa Medycznego” - pokaz działań policyjnego psa
  „Dzień Ratownictwa Medycznego” - pokaz działań policyjnego psa
 • „Dzień Ratownictwa Medycznego” - pokaz działań policyjnego psa
  „Dzień Ratownictwa Medycznego” - pokaz działań policyjnego psa
 • „Dzień Ratownictwa Medycznego” - pokaz działań policyjnego psa
  „Dzień Ratownictwa Medycznego” - pokaz działań policyjnego psa
 • „Dzień Ratownictwa Medycznego” - pokaz działań policyjnego psa
  „Dzień Ratownictwa Medycznego” - pokaz działań policyjnego psa
 • „Dzień Ratownictwa Medycznego” - pokaz działań policyjnego psa
  „Dzień Ratownictwa Medycznego” - pokaz działań policyjnego psa
 • „Dzień Ratownictwa Medycznego” - pokaz działań policyjnego psa
  „Dzień Ratownictwa Medycznego” - pokaz działań policyjnego psa