Policyjne działania w rejonie cmentarzy - obchód dzielnicowych - Aktualności - KPP w Otwocku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne działania w rejonie cmentarzy - obchód dzielnicowych

Data publikacji 29.10.2019

Za kilka dni miejskie i gminne cmentarze będą pełne ludzi, którzy we „Wszystkich Świętych” i „Dzień Zaduszny” odwiedzą groby swoich bliskich, zapalą znicze, przyniosą kwiaty. Dla policjantów to czas szczególnej aktywności prewencyjnej i prowadzenia działań związanych zarówno z zapewnieniem porządku w ruchu drogowym, ale też zapobieganiem sytuacjom kryminogennym, w których mienie mieszkańców mogłoby zostać uszczuplone. Dlatego zarówno dzielnicowi, jak i policjanci z prewencji, w ramach akcji „Znicz” patrolują i obchodzą tereny nekropolii oraz ich rejon. W czasie kiedy na grobach trwają porządki przedświąteczne, przypominamy o pilnowaniu torebek, telefonów oraz portfeli i nie pozostawianiu ich w miejscach widocznych.

Akcja „Znicz” oficjalnie rozpocznie się za kilka dni, jednak już teraz policjanci z otwockiej komendy rozpoczęli działania mające na celu zapobieżenie przestępstwom oraz wykroczeniom, które mogłyby zostać popełnione na terenie nekropolii oraz w ich rejonie.

Policyjne załogi patrolowe i dzielnicowi, tych właśnie umundurowanych funkcjonariuszy będzie można zobaczyć w rejonie cmentarzy. Zadaniem policjantów jest zwracanie szczególnej uwagi na podejrzane osoby i pojazdy pojawiające się w rejonie cmentarzy.

Pod szczególną lupa znajdą się również ci, którzy będą próbować sprzedawać kwiaty czy też wiązanki tzw. okazyjne, co do których będzie zachodziło podejrzenie, że mogły one zostać skradzione z terenu nekropolii.

Dzisiaj przed południem dzielnicowi z otwockiego rewiru: aspirant sztabowy Adam Sobczyk i aspirant Joanna Zbrzeźniak Łopacka w ramach pełnionej służby obchodowej sprawdzili cmentarz przy ulicy Andriollego w Otwocku. Podobne służby będą monitorować rejon cmentarzy aż do zakończenia akcji „Znicz”.

Policjanci przypominają mieszkańcom, że zadbanie o własne mienie, podczas porządkowania grobów, powinno być dla nich priorytetem. Dlatego też radzą, aby wartościowych przedmiotów, w tym telefonów, portfeli i torebek nie zostawiać na pomnikach. Radzimy takie przedmioty trzymać przy sobie, albo po prostu zostawić w domu.

O każdej podejrzanej sytuacji w rejonie cmentarza można powiadomić oficera dyżurnego, korzystając z numeru alarmowego 112 lub bezpośredniego połączenia z numerami: 22 60 41 900 i 22 60 41 213.

Tekst: nadkom. Daniel Niezdropa

Foto/video: nadkom. Daniel Niezdropa

Ładowanie odtwarzacza...