Aktualności

W nocy jest chłodno, dlatego korzystając z „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” - Ty też możesz uratować ludzkie życie

Data publikacji 26.01.2020

Policjanci z Komendy Powiatowej w Otwocku apelują do mieszkańców, aby w przypadku, kiedy ci dysponują informacją na temat osób bezdomnych, potrzebujących pomocy i tych, którym grozi wychłodzenie, korzystali z możliwości powiadomienia Policji poprzez oznaczenie miejsc na „Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Policjanci zapewniają, że te sygnały nie pozostaną bez odzewu i natychmiast podjęte zostaną działania, mające sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. W aplikacji należy odnaleźć miejsce, zaznaczyć i skorzystać z funkcji opisu, aby służby mogły dotrzeć do potrzebujących jak najszybciej.

W związku z panującymi nocnymi chłodami i spadkami temperatur, szczególnie w porze nocnej, policjanci cały czas monitorują miejsca, gdzie bezdomni mogliby narazić się na wychłodzenia. Funkcjonariusze sprawdzają dokładnie skwery, parki oraz pustostany.

Dla otwockiej Policji ważne są wszystkie sygnały mogące pomóc w ustaleniu miejsc, które należałoby sprawdzić, Dotychczas wielokrotnie apelowaliśmy o to, aby telefonicznie powiadamiać dyżurnego otwockiej komendy. Oprócz tej możliwości powiadomienia o zagrożeniu, jest jeszcze narzędzie internetowe – „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Policjanci przypominają, że w aplikacji „Krajowa Mapa Bezpieczeństwa”  dostępnej na stronach internetowych jednostek Policji, w tym również w Otwocku, znajduje się kategoria dotycząca bezdomności.

Dlatego też, aby jeszcze skuteczniej przeciwdziałać skutkom nocnych spadków temperatur i zapobiegać wychłodzeniom, policjanci apelują, aby oznaczać na mapie punkty, które należałoby sprawdzić, a w których to mogą znajdować się osoby bezdomne. Zaznaczając tą kategorię, można skorzystać z funkcji wprowadzenia opisu, dzięki temu mundurowi szybciej ustalą miejsce przebywania osób potrzebujących pomocy.

Życie ludzkie ma wartość bezcenną, dlatego też apelujemy i prosimy o zgłaszanie Policji opisywanych sytuacji i korzystanie z „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

dn