Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Bezpieczna droga do szkoły” od 2 do 6 września prowadzimy akcję prewencyjną

Dzisiaj rozpoczyna się nowy rok szkolny. Policjanci przez pierwsze dwa tygodnie września będą aktywnie angażować się w działania w rejonach szkół, prowadzić kontrole i akcje profilaktyczne. Na terenie powiatu otwockiego, stróże prawa z prewencji, w tym dzielnicowi oraz drogówki i ogniwa do spraw nieletnich i patologii - wspierani między innymi przez profilaktyków społecznych, będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci oraz młodzieży szkolnej. Szczególnym nadzorem policjanci obejmą te placówki oświatowe, gdzie natężenie ruchu może być największe. Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego, a szczególnie do kierowców - o kulturę na drodze, rozsądek i respektowanie przepisów prawa.

Corocznie - na początku roku szkolnego, odbywa się ogólnopolska akcja prewencyjna „Bezpieczna droga do szkoły”. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku zawsze bardzo aktywnie włączają się w jej przygotowanie i realizację. W tym roku akcja potrwa od 2 do 6 września.

W tym czasie policjanci z drogówki będą prowadzić wzmożone kontrole na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Będą mierzyć prędkość i zdecydowanie reagować na łamanie przepisów w rejonie szkoły, w tym wyprzedzanie na przejściach dla pieszych bądź też nieudzielanie pierwszeństwa pieszemu – uczniowi znajdującemu się na przejściu.

Szczególnym nadzorem policjanci z otwockiej komendy oraz komisariatów i posterunków obejmą szkoły, które w ich ocenie należy w tym czasie objąć nadzorem, z uwagi na większe natężenie ruchu w rejonie placówki szkolnej. W wytypowanych miejscach, w godzinach porannych, będą stałe posterunki Policji.

W rejonie pozostałych szkół w powiecie otwockim, będą prowadzone doraźne kontrole i działania profilaktyczne. Policjanci z drogówki będą wykorzystywać laserowe urządzenia pomiarowe rejestrujące prędkość i prowadzić badania trzeźwości.

Policjanci sprawdzą również sposób przewożenia dzieci i zwrócą uwagę na właściwe wyposażenie rowerów w elementy odblaskowe oraz oświetlenie.

Policjanci przypomną też uczniom, że poza terenem zabudowanym, tam gdzie nie ma wydzielonych ścieżek dla pieszych oraz chodników, a pieszy porusza się przy krawędzi jezdni bądź też korzysta z pobocza, wymagane jest obowiązkowe noszenie odblasków.

Policjanci życzą jak co roku, dzieciom i młodzieży - bezpiecznej podróży w drodze do i ze szkoły. Ze swojej strony zapewniają, że będą egzekwować przestrzeganie prawa wobec tych, którzy będą łamać przepisy nie tylko drogowe, ale również te określające właściwy ład prawny i porządek publiczny w rejonie szkoły. Celem akcji jest przecież bezpieczeństwo młodych ludzi.

„Bezpieczna droga do szkoły” – akcja trwa. Już niebawem relacje z policyjnych działań. Na załączonych zdjęciach widać jak działa nasza drogówka.

dn

  • Policjanci z otwockiej drogówki podczas kontroli w rejonie otwockich placówek oświatowych
  • Policjanci z otwockiej drogówki podczas kontroli w rejonie otwockich placówek oświatowych
  • Policjanci z otwockiej drogówki podczas kontroli w rejonie otwockich placówek oświatowych
  • Policjanci z otwockiej drogówki podczas kontroli w rejonie otwockich placówek oświatowych
  • Policjanci z otwockiej drogówki podczas kontroli w rejonie otwockich placówek oświatowych
  • Policjanci z otwockiej drogówki podczas kontroli w rejonie otwockich placówek oświatowych
Ładowanie odtwarzacza...