Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Plany priorytetowe dzielnicowych na terenie powiatu otwockiego – w realizacji do 31 stycznia 2020 roku

Data publikacji 13.08.2019

Eliminowanie zagrożeń, niedopuszczanie do ich występowania, monitorowanie miejsc wskazanych przez mieszkańców na „Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa”, a to wszystko zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, a także wnioskami oraz postulatami, które składano podczas debat i konsultacji społecznych, komisji oraz bezpośrednich spotkań dzielnicowych z mieszkańcami, sołtysami, radnymi. Obecny plan działań priorytetowych zakłada realizację zadań przez dzielnicowych do końca stycznia 2020 roku. Zachęcamy do nawiązywania współpracy z dzielnicowymi i korzystania z aplikacji „Moja Komenda”. Dzielnicowi to policjanci tzw. „pierwszej linii”. Można im przekazywać swoje opinie, a także wskazywać miejsca, gdzie potrzebna byłaby pomoc Policji.

Policjanci z rewiru dzielnicowych otwockiej jednostki Policji, komisariatów i posterunków w kolejnym półroczu do dnia 31 stycznia 2020 roku, realizują zadania priorytetowe, czyli takie, które w ich ocenie wymagają zwiększonego zainteresowania i podjęcia działań, mających ograniczyć bądź wyeliminować niepokojące mieszkańców zagrożenia. Niektóre z nich to dalsze kontynuowanie zadań w związku z eliminacją zagrożenia, ale w większości zadań są zdiagnozowane nowe zagrożenia i nowe zadania.

Dzielnicowi realizują obecnie następujące zadania priorytetowe, których celem jest zwalczenie zagrożeń:

DZIELNICOWI W OTWOCKU

Rejon nr I KPP Otwock - asp. szt. Łukasz Chłopik tel. 600-997-505, (22) 604-13-03, e-mail: dzielnicowy.otwock1@ksp.policja.gov.pl

Otwock ul. Majowa, rejon Klubu „Mlądz” i Szkoły Podstawowej nr 6: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócanie ładu i porządku publicznego.

Rejon nr II KPP Otwock - asp. szt.  Aneta Kurant tel. 600-997-506, (22) 604-13-03, e-mail: dzielnicowy.otwock2@ksp.policja.gov.pl

Otwock ul. Konarskiego, rejon drogi dojazdowej do Szpitala im. Prof. A. Grucy: nieprawidłowe parkowanie pojazdów.

Rejon nr III KPP Otwock - asp. Piotr Rumak tel. 600-997-473, (22) 604-13-01, e-mail: dzielnicowy.otwock3@ksp.policja.gov.pl

Otwock, ul. Staszica, rejon sklepu PEPCO: nieprawidłowe parkowanie pojazdów.

Rejon nr IV KPP Otwock - asp. Jakub Pierzchała tel. 600-997-497, (22) 604-13-01, e-mail: dzielnicowy.otwock4@ksp.policja.gov.pl

Otwock ul. Narutowicza, ul. Zamenhofa - rejon osiedla, sklepu i restauracji „Soplicówka”: spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócanie ładu i porządku publicznego.

Rejon nr V KPP Otwock - Bez stałej obsady, CZASOWE ZASTĘPSTWO PEŁNI: asp. Jakub Pierzchała tel. 600-997-497, (22) 604-13-03, e-mail: dzielnicowy.otwock5@ksp.policja.gov.pl

Otwock ul. Matejki 3-9, rejon sklepów: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, gromadzenie się osób podejrzanych, zakłócanie ładu i porządku publicznego, kradzieże sklepowe. (kontynuacja)

Rejon nr VI KPP Otwock - mł. asp. Joanna Zbrzeźniak-Łopacka tel. 600-997-507, (22) 604-13-01, e-mail: dzielnicowy.otwock6@ksp.policja.gov.pl

Otwock ul. Karczewska 14/16zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, gromadzenie się młodzieży, używanie słów wulgarnych. (kontynuacja)

Rejon nr VII KPP Otwock - mł.asp. Mariusz Kata tel. 600-997-466, (22) 604-13-03,  e-mail: dzielnicowy.otwock7@ksp.policja.gov.pl

Otwock ul. Fieldorfa, ul. Hallera, rejon skrzyżowania: nieprawidłowe parkowanie pojazdów.

Rejon nr VIII KPP Otwock - asp. szt. Adam Sobczyk tel. 600-997-478, (22) 604-13-01, e-mail: dzielnicowy.otwock8@ksp.policja.gov.pl

Otwock ul. Turystyczna, rejon plaży miejskiej: kradzieże i włamania do pojazdów.

DZIELNICOWI W JÓZEFOWIE

Rejon nr I KP Józefów - asp. Piotr Chudek tel. 600 997 498, (22) 604-16-05, e-mail: dzielnicowy.jozefow1@ksp.policja.gov.pl

Józefów ul. Sikorskiego: niszczenie mienia, akty wandalizmu poprzez malowanie graffiti na ogrodzeniach osiedli i posesji prywatnych oraz na barierach energochłonnych. (kontynuacja)

Rejon nr II KP Józefów - asp. Tomasz Wasążnik tel. 600 997 472, (22) 604-16-05, e-mail: dzielnicowy.jozefow2@ksp.policja.gov.pl

Józefów ul. Parkingowa i ul. Jarosławska: niszczenie mienia, akty wandalizmu poprzez malowanie graffiti na ogrodzeniach osiedli i posesji prywatnych oraz na barierach energochłonnych. (kontynuacja)

Rejon nr III KP Józefów - sierż. szt. Piotr Firląg  tel. 600 997 484, (22) 604-16-05, e-mail: dzielnicowy.jozefow3@ksp.policja.gov.pl

Józefów ul. Graniczna i ul. Teatralna, rejon kościoła przy ulicy 3-ego Maja: niszczenie mienia, akty wandalizmu poprzez malowanie graffiti na ogrodzeniach osiedli i posesji prywatnych. (kontynuacja)

DZIELNICOWI W GMINIE WIĄZOWNA

Rejon I PP Wiązowna - asp. Hanna Bronikowska tel.600-997-488, (22) 789-01-77, e-mail: dzielnicowy.wiazowna1@ksp.policja.gov.pl

Wola Karczewska: spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, palenie ognisk, zaśmiecanie terenu leśnego.

Rejon II PP Wiązowna – mł. asp. Jacek Zduńczyk tel. 600-997-501, (22) 789-01-77, e-mail:dzielnicowy.wiazowna2@ksp.policja.gov.pl

Majdan, ulica Leśna i ulica Dębów, rejon skrzyżowania: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Rejon III PP Wiązowna - mł. asp. Włodzimierz Kozłowski tel. 600-997-169, (22) 789-01-77, e-mail: dzielnicowy.wiazowna3@ksp.policja.gov.pl

Wiązowna ul. ul. Kościelna, rejon kościoła i szkoły podstawowej: nieprawidłowe parkowanie pojazdów.

DZIELNICOWI W MIEŚCIE I GMINIE KARCZEW

Rejon nr 14 (Karczew-Ługi) - asp. szt. Piotr Garwoliński tel. 600-997-503, (22) 780-67-35, e-mail: dzielnicowy.karczew1@ksp.policja.gov.pl

Karczew ul. Sikorskiego 12 - rejon śmietnika, ul. Bema 8: spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, niszczenie elewacji poprzez nanoszenie graffiti.

Rejon nr 15 (Karczew) - asp. szt. Adam Rudnicki tel. 600-997-502, (22) 780-67-35, CZASOWE ZASTĘPSTWO PEŁNI: asp. szt. Piotr Garwoliński, e-mail: dzielnicowy.karczew2@ksp.policja.gov.pl

Karczew ul. Czerwona Droga, rejon Jeziorka „Moczydło”: nieprawidłowe parkowanie pojazdów, spożywanie alkoholu w rejonie kąpieliska.

Rejon nr 16 (gmina Karczew) – sierż. szt. Marcin Szymański tel. 600-997-492, (22) 780-67-35, e-mail: dzielnicowy.karczew3@ksp.policja.gov.pl

Otwock Wielki, skrzyżowanie ulicy Zamkowej i ulicy Jaśminowej: spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym.

DZIELNICOWI W GMINIE CELESTYNÓW

Rejon nr 17 – st. asp. Grzegorz Kwas tel. 600-997-474, (22) 780-70-07, e-mail: dzielnicowy.celestynow2@ksp.policja.gov.pl

Celestynów, rejon szkoły podstawowej: spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, niszczenie mienia, zakłócanie ładu i porządku publicznego.

Rejon nr 20 - asp. Robert Matosek tel. 600-997-500, (22) 780-70-07, e-mail: dzielnicowy.celestynow1@ksp.policja.gov.pl

Ostrów, rejon szkoły podstawowej: spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, niszczenie mienia, zakłócanie ładu i porządku publicznego.

DZIELNICOWI W GMINIE KOŁBIEL

Rejon nr 18 - asp. szt. Mariusz Lewandowski tel. 600-997-477, (25) 757-39-98, e-mail: dzielnicowy.kolbiel@ksp.policja.gov.pl

Gadka, rejon OSP, plac zabaw: spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, zaśmiecanie.

DZIELNICOWI W GMINIE OSIECK i SOBIENIE JEZIORY

Rejon 19 sektor 10 ( gmina Osieck)  i 11 - asp. Artur Mróz tel. 600-997-475, (25) 685-82-29, e-mail: dzielnicowy.sobienie-jeziory@ksp.policja.gov.pl

Osieck, ul. Rynek, rejon remizy OSP: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócanie ładu i porządku, organizowanie nielegalnych rajdów samochodowych, drifting na placu przed  remizą.

Dzielnicowi w ramach służby obchodowej regularnie sprawdzają te miejsce, jeżeli jednak mieszkańcy chcieliby przekazać naszym policjantom swoje sugestie, opinie na temat działań prowadzonych w kierunku eliminacji zagrożeń to serdecznie zachęcamy do kontaktowania się z dzielnicowymi we wskazanych rejonach służbowych.

„UWAGA”- podane adresy e-mail ułatwią kontakty z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowi odbierają pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub do właściwych jednostek Policji, gdzie funkcjonuje całodobowa obsługa zgłoszeń i zdarzeń:

  • Komenda Powiatowa Policji w Otwocku - tel nr. (22) 60 41 213, (22) 60 41 900
  • Komisariat Policji w Józefowie - tel nr. (22) 789 21 07
  • Komisariat Policji w Karczewie - tel nr. (22) 780 67 35

dn