Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci zaplanowali w czerwcu debaty społeczne z mieszkańcami, w tym roku serdecznie zapraszamy seniorów

Data publikacji 03.06.2019

W czerwcu, policjanci z komendy powiatowej, komisariatów i posterunków Policji w powiecie otwockim, spotkają się z mieszkańcami na debatach społecznych. Spotkania te będą okazją do omówienia tematów związanych z lokalnym bezpieczeństwem. Mieszkańcy będą mieli możliwość zadawania pytań, składania wniosków i postulatów oraz wskazywania sfer, miejsc i dziedzin, w których Policja powinna podjąć działania, aby jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo, bądź też wprowadzić rozwiązania w porozumieniu z lokalnym samorządem, które jeszcze bardziej usprawnią mechanizmy bezpieczeństwa. Jesteśmy otwarci na współdziałanie i zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału w debatach społecznych. Tegoroczne debaty dedykujemy seniorom.

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, pod takim właśnie hasłem otwocka Policja kontynuuje cykl spotkań z mieszkańcami, zainaugurowany w 2017 roku. Forma debat społecznych spotkała się do tej pory z pozytywnym odbiorem ze strony lokalnych społeczności. Dlatego też policjanci z otwockiej komendy, komisariatów i posterunków Policji będą kultywować i kontynuować tą ideę, która daje mieszkańcom możliwość swobodnego wypowiedzenia się i wskazania konkretnych miejsc, gdzie powinno się podjąć działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

W tym roku policjanci zorganizują debaty na szczeblu lokalnym, dotrą do mniejszych społeczności, mieszkańców osiedli, a przede wszystkim seniorów, nawiązując kontakt z lokalnymi kołami oraz organizacjami zrzeszającymi osoby starsze.

Na debaty serdecznie zapraszają: Komendant Powiatowy Policji w Otwocku młodszy inspektor Hubert Białogrodzki wraz z Zastępcami: podinspektorem  Jędrzejem Bełzem i nadkomisarzem Dariuszem Sadochem, Komendanci Komisariatów Policji w Józefowie – komisarz Arkadiusz Piętka i w Karczewie – podinspektor Paweł Glinka oraz Kierownicy Posterunków Policji w Celestynowie – młodszy aspirant Piotr Biernacki, w Wiązownie – młodszy aspirant Michał Wieczorek.

Do udziału w debatach, tak jak do tej pory zaprosimy przedstawicieli samorządowców, sołtysów, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych i przedstawicieli rad osiedli oraz służb.

Harmonogram debat społecznych przedstawia się następująco:

  • 11 czerwca 2019 roku w godzinach 17.00-19.00, debata dla mieszkańców Osiedla Batorego i Zygmunta  oraz seniorów,  w Klubie „Batory”, przy ulicy Batorego 34 w Otwocku. (realizuje WP/Rewir Dzielnicowych KPP Otwock)
  • 11 czerwca 2019 roku w godzinach 17.00-19.00, debata dla mieszkańców osiedli: Dębinka, Świdry Małe, Górki, w budynku OSP Świdry Małe, przy ulicy Nadwiślańskiej 132 w Józefowie (realizuje KP Józefów)
  • 12 czerwca 2019 roku w godzinach 11.00-13.00, debata dla mieszkańców gminy Celestynów oraz  seniorów,  w Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie, przy ul. prof. Hilarego Koprowskiego 2. (realizuje KP Karczew/PP Celestynów)
  • 19 czerwca 2019 roku w godzinach 12.00-14.00, debata dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz seniorów, w Domu Seniora „Wigor” przy ulicy Doliny Świdra 6 w Woli Karczewskiej. (realizuje KP Józefów/PP Wiązowna)

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa. Liczymy na udział seniorów i osób starszych, to właśnie o ich bezpieczeństwie będziemy między innymi rozmawiać.

dn