Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przykład twórczej współpracy z lokalnym samorządem, Gmina Osieck podnosi bezpieczeństwo – dofinansowanie z rządowego programu „Razem bezpieczniej”

Data publikacji 09.05.2019

Współpraca lokalnej Policji z samorządami powiatu otwockiego w sferze bezpieczeństwa nacechowana jest szczególnym zainteresowaniem każdej ze stron, aby współdziałanie na rzecz mieszkańców pogłębiać i rozwijać. Inicjatywy samorządów służące poprawie bezpieczeństwa znajdują wsparcie ze strony policjantów, którzy aktywnie włączają się w ich realizację. W tym roku do rządowego programu „Razem bezpieczniej” propozycje projektów złożyła gmina Osieck i miasto Otwock. Ta inicjatywa zasługuje na szczególne uznanie, bo samorządy zrobiły wiele dobrego w na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych. Wśród wybranych do realizacji wniosków o dofinansowanie, MSWiA uwzględniło gminę Osieck. Serdecznie gratulujemy.

Gmina Osieck znalazła się w wybranym gronie siedmiu jednostek samorządowych z województwa mazowieckiego, których propozycje projektów zostały finalnie wybrane przez MSWiA i uwzględnione w finansowaniu w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań im. Władysława Stasiaka „Razem bezpieczniej”.

Projekt gminy Osieck  pt. „Bezpieczny TY…Bezpieczna JA! RAZEM BEZPIECZNIEJ w Gminie Osieck! – doświetlenie przejść dla pieszych” dotyczył poprawy bezpieczeństwa pieszych i tworzenia rozwiązań w obszarze modernizowania przejść dla pieszych, między innymi poprzez ich doświetlanie.

W projekcie zaplanowano również przedsięwzięcia z udziałem Policji, w tym debatę, a także warsztaty i spotkania, które mają zwiększyć poziom wiedzy mieszkańców na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Środki uzyskane z rządowego programu pomogą gminie kontynuować akcje związane z przekazywaniem elementów odblaskowych i uświadamianiem mieszkańców, począwszy od dziecka do seniora, że odblaski mogą pomóc w uniknięciu zdarzeń drogowych.

Projekt osieckiej gminy zakłada również propagowanie założeń i narzędzi Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz korzystania aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

Warto jednak wspomnieć, że miasto Otwock to również miejsce wielu szczytnych inicjatyw podejmowanych przez radnych i władze miejskie, również w kwestii doświetlania przejść dla pieszych.

Nie sposób tu jednak,  nie nawiązać do wszystkich samorządów,  w tym również władz powiatowych, którzy od lat dokładają wielu starań, aby mieszkańcom żyło się jak najbezpieczniej.

Nam policjantom z otwockiej komendy pozostaje nie tylko wyrażać uznanie dla każdego pomysłu służącego poprawie komfortu bezpieczeństwa, ale przede wszystkim w każdym takim przedsięwzięciu brać udział, wspomagać i uczestniczyć.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłych latach, policjanci zorganizują debaty z mieszkańcami. Podczas tych spotkań będziemy mówić o tym, jak ważna jest współpraca. Świadczą o niej dobitnie wszystkie przedsięwzięcia realizowane dotychczas w powiecie otwockim.

Źródłem ich powstania jest wielkie zaangażowanie kierownictwa naszej komendy, komendanta i jego zastępców, którzy są przychylni wszelkim pomysłom pokazującym profesjonalizm w każdej dziedzinie policyjnej działalności i z wielkim sercem podchodzą do tego, aby mieszkańcy poczuli, że Policja pomaga i chroni.

dn