Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracja lokalnego programu „Promocji Zawodu Policjanta” i cykl wykładów dla uczniów klas mundurowych

Efektem nawiązania współpracy z Zespołem Szkół w Karczewie było wytypowanie grupy uczniów z klas mundurowych, dla których zaplanowano wykłady prowadzone przez policjantów i spotkania mające przybliżyć uczniom Policję, jej zadania oraz sprzęt i wyposażenie wykorzystywane przez funkcjonariuszy. Grupa uczniów dla których policyjni profilaktycy zaplanowali cały cykl nie była przypadkowa. Znaleźli się w niej ci uczniowie, którzy są zainteresowani zawodem policjanta i chcieliby w ten sposób poznać bliżej Policję. Inauguracja tego przedsięwzięcia odbyła się w Komisariacie Policji w Karczewie. Uczniowie wzięli udział w wykładach prowadzonych przez dochodzeniowca, wykroczeniowca, policjanta od nieletnich, profilaktyka, dzielnicowego, oficera prasowego oraz Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Karczewie.

Policjanci zajmującą się profilaktyką społeczną i promocją Policji z komendy w Otwocku postanowili zorganizować lokalne działania mające przybliżyć uczniom ze szkół średnich zawód policjanta. Ten pomysł był tożsamy z działaniami promocyjnymi realizowanym na terenie całego naszego garnizonu w ramach programu „Promocji Zawodu Policjanta”.

Nawiązano w tym celu kontakt z dyrekcją Zespołu Szkół w Karczewie i zaproponowano, aby zaprosić uczniów z klas mundurowych do udziału w tym programie. Z założenia mieli to być wyłącznie ci, którzy chcieliby poznać zawód policjanta „od kuchni” i tacy, którzy planując swoją zawodową przyszłość mogliby brać pod uwagę ewentualność służby w policyjnym mundurze.

Dla takiego właśnie zadeklarowanego grona uczniów, nasi mundurowi zaplanowali cykl spotkań, między innymi z policjantami z drogówki, technikiem kryminalistyki oraz przewodnikiem psa służbowego.

Aby jednak szkolna młodzież mogła zobaczyć jak wygląda służba w praktyce, zorganizowano zajęcia teoretyczne prowadzone przez doświadczonych policjantów z wieloletnim stażem służby. Cykl wykładów miał miejsce podczas uroczystej inauguracji, którą zorganizowano w Komisariacie Policji w Karczewie.

Uczniów powitał oficer prasowy nadkomisarz Daniel Niezdropa, przekazując podziękowania ze strony wszystkich komendantów za zgłoszenie się do programu promującego policyjny zawód.

W gościnnych murach karczewskiego komisariatu uczniów powitał jeden z komendantów. Był nim zastępca podkomisarz Paweł Lechnik. Podczas swojego wystąpienia omówił on funkcjonowanie jednostki terenowej Policji oraz zakres zadań i kompetencji wszystkich policjantów, Serdecznie podziękował za przybycie i życzył uczniom, aby spełnili swoje zawodowe plany i marzenia.

Bardzo interesujące i ciekawe wystąpienia zaprezentowali kolejno:

 • dzielnicowy aspirant sztabowy Adam Rudnicki, który zreferował naszym gościom swoje zadania realizowane w służbie obchodowej,
 • policjantka z Ogniwa do spraw Nieletnich i Patologii młodszy aspirant Karolina Pardej, realizująca zadania profilaktyka społecznego, która opowiedziała jak wygląda praca w komórce zajmującej się zarówno działaniami wykrywczymi w środowisku nastolatków oraz działalnością edukacyjno-profilaktyczną w Policji,
 • sierżant Anna Nyske z Zespołu do spraw Wykroczeń, która przybliżyła uczniom taktykę prowadzenia czynności wyjaśniających,
 • podkomisarz Mariusz Gaładyk, opowiedział uczniom o codziennej pracy dochodzeniowca i czynnościach procesowych,
 • oficer prasowy nadkomisarz Daniel Niezdropa, przybliżył młodzieży idee oraz wartości, jakimi powinien kierować się każdy funkcjonariusz w służbie oraz poza nią.

Do grona policyjnych prelegentów dołączyła również aspirant sztabowy Anna Wasilewicz, która uzupełniała wypowiedzi swoich koleżanek i kolegów, podkreślając jak ważne zadania każdy z nich realizuje.

Podczas wystąpień wyświetlono film prezentujący pracę wszystkich policyjnych wydziałów w otwockiej komendzie.

Przed mundurową młodzieżą kolejne, tym razem już praktyczne zajęcia z otwockimi  policjantami.

dn

 • Inauguracja lokalnego programu „Promocji Zawodu Policjanta” i cykl wykładów dla uczniów klas mundurowych
 • Inauguracja lokalnego programu „Promocji Zawodu Policjanta” i cykl wykładów dla uczniów klas mundurowych
 • Inauguracja lokalnego programu „Promocji Zawodu Policjanta” i cykl wykładów dla uczniów klas mundurowych
 • Inauguracja lokalnego programu „Promocji Zawodu Policjanta” i cykl wykładów dla uczniów klas mundurowych
 • Inauguracja lokalnego programu „Promocji Zawodu Policjanta” i cykl wykładów dla uczniów klas mundurowych
 • Inauguracja lokalnego programu „Promocji Zawodu Policjanta” i cykl wykładów dla uczniów klas mundurowych
 • Inauguracja lokalnego programu „Promocji Zawodu Policjanta” i cykl wykładów dla uczniów klas mundurowych
 • Inauguracja lokalnego programu „Promocji Zawodu Policjanta” i cykl wykładów dla uczniów klas mundurowych
 • Inauguracja lokalnego programu „Promocji Zawodu Policjanta” i cykl wykładów dla uczniów klas mundurowych
Ładowanie odtwarzacza...