Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania Policji w „Pierwszy Dzień Wiosny”, policjanci z Karczewa patrolowali brzegi Wisły

Data publikacji 21.03.2019

Policjanci z wydziału prewencji, komisariatów i posterunków - w ramach działań kontrolnych związanych z pierwszym dniem wiosennej pory roku, będą przez cały dzisiejszy dzień kontrolować miejsca, gdzie może tego dnia gromadzić się młodzież. W ramach tej akcji, policjanci z Karczewa sprawdzili już między innymi brzegi Wisły w rejonie przejścia promowego Gassy. Celem policyjnych działań jest przede wszystkim zapobieżenie sytuacjom niebezpiecznym dla dzieci oraz młodzieży oraz zdecydowana reakcja na zachowania, w wyniku których zdrowie bądź życie młodych ludzi byłoby zagrożone. Oby „Pierwszy Dzień Wiosny” kojarzył się wyłącznie z samymi dobrymi wspomnieniami. W działania kontrolne włączają się aktywnie wszyscy dzielnicowi oraz policjanci z ogniwa do spraw nieletnich i patologii.

Dzisiaj jest „Pierwszy Dzień Wiosny”.  Z tradycji wynika, że ma on kojarzyć się z radością i zakończeniem zimy. Najmłodsi żegnają wcześniej przygotowane różnobarwne marzanny, starsi natomiast uczestniczą w różnych przedsięwzięciach i szkolnych happeningach, a także we wcześniej zaplanowanych wycieczkach.

Dla policjantów to bardzo pracowity czas prowadzenia wzmożonych działań prewencyjnych, ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym oraz nastolatkom, a także przeciwdziałanie występowaniu zjawisk demoralizacji i czynów karalnych, których mogłaby dopuścić się młodzież.

Dzisiejszego dnia policjanci prowadzą prelekcje w szkołach na temat bezpieczeństwa, mające uświadomić zagrożenia i pokazać jak należy się zachowywać właściwie i zgodnie z prawem. Uczestniczą również w dniach otwartych. W takiej inicjatywie weźmie dzisiaj udział policjantka od profilaktyki społecznej, która przeprowadzi spotkanie dla rodziców Szkole Podstawowej w Zakręcie.

Oprócz pracy edukacyjno-profilaktycznej, policjanci z otwockiej komendy, komisariatów i posterunków, będą przez cały dzisiejszy dzień sprawdzać i kontrolować miejsca, gdzie mogłaby gromadzić się młodzież.

Pod szczególna „lupą” naszej lokalnej Policji, znajdą się głównie te miejsca, w których wiosenne świętowanie ci najbardziej „niepokorni” uczniowie będą chcieli łączyć z próbowaniem używek, w tym alkoholu, papierosów, czy też dopalaczy i narkotyków.

Dlatego też policjanci dokładnie sprawdzą skwery, parki, plaże, brzegi rzek, a także pustostany. Będą przy tym zdecydowanie reagować również w sytuacji  zagrożenia, które mogłoby dotknąć samej młodzieży.

W związku z akcją prewencyjną w ramach „Pierwszego Dnia Wiosny”, rejony drogi dojazdowej do przeprawy promowej w Gassy oraz brzegi Wisły, sprawdzili podczas prewencyjnego patrolu: dzielnicowy – aspirant sztabowy Adam Rudnicki oraz Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Karczewie – podkomisarz Paweł Lechnik.

Takich patroli w powiecie otwockim będzie jeszcze więcej. Do końca dzisiejszego dnia będzie widoczna aktywność służb prewencyjnych, po to - aby „Pierwszy Dzień Wiosny” był wspominany przez pryzmat samych dobrych i przede wszystkim bezpiecznych chwil.

dn

Ładowanie odtwarzacza...