Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Od 20 lutego będzie dostępny „Dyżurny Punkt Przyjęć Dzielnicowego” w Osiecku

Data publikacji 15.02.2019

Komendant Powiatowy Policji w Otwocku młodszy inspektor Hubert Białogrodzki wspólnie z Komendantem Komisariatu Policji w Karczewie podinspektorem Pawłem Glinką i osieckim dzielnicowym aspirantem Arturem Mrozem, spotkali się w Urzędzie Gminy w Osiecku z Wójtem Karoliną Zowczak. Spotkanie dotyczyło funkcjonowania „Dyżurnego Punktu Przyjęć Dzielnicowego”, który będzie dostępny dla mieszkańców od 20 lutego tego roku. W każdą środę w godzinach 15.00-18.00 w sali konferencyjnej urzędu dyżur będzie pełnił dzielnicowy. Realizacja tego przedsięwzięcia to odpowiedź na oczekiwania społeczne i postulaty mieszkańców oraz samorządowców. To również realizacja założeń programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Kierownictwo otwockiej komendy i komendanci komisariatów aktywnie współdziałają ze wszystkimi lokalnymi samorządami na rzecz realizacji tych wszystkich inicjatyw, które spełniają oczekiwania mieszkańców względem poprawy bezpieczeństwa i obecności policjantów w każdym miejscu powiatu.

Taką szczególną rolę w policyjnej formacji realizują dzielnicowi. Policjanci pierwszego kontaktu pomagają w rozwiązywaniu problemów, ale też reagują na każdy przejaw łamania prawa, jeżeli tylko takie mają miejsce.

Tworzenie dyżurnych punktów dla dzielnicowych to przede wszystkim wychodzenie naprzeciw prośbom i postulatom mieszkańców, którzy chcieliby mieć jak najbardziej ułatwiony kontakt z Policją. W ubiegłym roku takie punkty, w powiecie otwockim, utworzono na terenie gminy Wiązowna w: Gliniance, Żanęcinie, Duchnowie oraz na terenie gminy Celestynów w miejscowości Jatne.

Ta dobra praktyka i społeczny trend przybliżania społeczeństwu Policji oraz ułatwiania kontaktu z policjantami, którzy jeszcze bardziej mogliby współdziałać z lokalną społecznością, zaowocowało utworzeniem kolejnego „Dyżurnego Punktu Przyjęć Dzielnicowego”, tym razem w Osiecku.

Dzisiaj gminny urząd odwiedził Komendant Powiatowy Policji w Otwocku młodszy inspektor Hubert Białogrodzki wspólnie z Komendantem Komisariatu Policji w Karczewie podinspektorem Pawłem Glinką i osieckim dzielnicowym aspirantem Arturem Mrozem. Spotkanie miało na celu przypieczętowanie dotychczasowych starań na rzecz utworzenia punktu i omówienie zakresu i sposobu realizacji zadań dzielnicowego w ramach dyżuru.

Pani Wójt Karolina Zowczak wyraziła się bardzo pochlebnie na temat tego pomysłu, który został przy aprobacie zarówno urzędu jak i powiatowej i karczewskiej Policji doprowadzony do szczęśliwego finału.

Podczas spotkania policjanci byli bardzo serdecznie przyjęci przez włodarza Osiecka. Karolina Zowczak zaprosiła swoich gości do sali konferencyjnej, która na czas dyżuru ma być w dyspozycji dzielnicowego.

Wyrażono pozytywny pogląd na temat zaangażowania samorządów i gminy Osieck w rozwijanie bezpieczeństwa i jego zwiększania, podając za przykład projekt, który gmina złożyła do programu MSWiA „Razem Bezpieczniej”.

Utworzenie punktu to przede wszystkim ważny krok w kierunku budowania dobrego i pozytywnego wizerunku Policji, której żywą wizytówką ma być w tym przypadku dzielnicowy, po to aby być bliżej mieszkańców i dać im poczucie, że Policja to formacja, która ma służyć i pomagać.

Dzielnicowy gminy Osieck aspirant Artur Mróz rozpocznie swoje dyżury od 20 lutego. Dyżur będzie pełniony w każdą środę w godzinach 15.00-18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Osiecku przy ulicy Rynek 1.

Przypominamy, że z dzielnicowym można też kontaktować się:

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z dzielnicowym i korzystania z punktu dyżurnego.

dn