Oficer dyżurny to odpowiedzialna policyjna profesja - Aktualności - KPP w Otwocku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Oficer dyżurny to odpowiedzialna policyjna profesja

Data publikacji 07.01.2019

Doświadczenie zawodowe, umiejętność komunikowania i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, szybkie podejmowanie decyzji, to cechy jakie posiada każdy policjant realizujący zadania na stanowisku kierowania otwockiej komendy oraz w komisariatach. Przyjmowanie zgłoszeń przekazywanych z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz bieżąca obsługa interesantów przychodzących do naszej jednostki, to główne zadania oficera dyżurnego i jego zastępcy. Do tego dochodzi jeszcze umiejętność efektywnego dyslokowania policyjnych załóg i przydzielania im zadań, aby w jak najlepszy sposób zrealizować wszystkie policyjne czynności. Służba to niełatwa, ale wdzięczna, szczególnie wtedy kiedy ratuje się ludzkie życie, czy też nie dopuszcza się do popełnienia przestępstwa.

Oficerowie dyżurni to tzw. komendanci po godzinach. Od ich decyzji oraz szybkości reakcji zależy to, jak efektywnie będzie zadaniowany patrol, który pełni służbę zewnętrzną. Oprócz nadzoru nad policyjnymi załogami, pozostaje jeszcze ważne zadanie, jakim jest współpraca z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i bieżąca wymiana informacji, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, kiedy ratuje się ludzkie życie i zdrowie.

Stanowisko kierowania to miejsce, gdzie służbę pełni oficer dyżurny i jego zastępca, bądź dyżurny w komisariacie policji. Miejsce pełne informatycznych narzędzi, służących do sprawdzania osób i przedmiotów, a także do komunikowania się z patrolami, nadzoru nad nimi i równie szybkiej komunikacji z innymi policyjnymi służbami.

To również miejsce, gdzie zgłaszają się interesanci, świadkowie, pokrzywdzeni w wyniku przestępstw czy też podejrzani objęci policyjnym dozorem. Opanowanie i umiejętność komunikacji interpersonalnej, prowadzenia rozmowy z każdym interesantem, to właśnie sztuka doskonale opanowane przez policyjnych dyżurnych.

Niekiedy jednak funkcja ta wymaga stanowczości i opanowania. Wszystko jednak zależy od sytuacji, zgłoszenia czy też rozmówcy. Z jednej strony są dzwoniący bądź przychodzący po pomoc lub poradę, z drugiej są ci, którzy traktują kontakt z jednostką policji, w sposób nie zawsze poważny.

Dyżurny do każdego jednak rozmówcy stara się podejść w sposób taki, aby pokazać profesjonalizm swojej służby i ze zrozumieniem przyjąć zgłoszenie bądź wyjaśnić, do jakiej instytucji zgłaszający może zwrócić się ze swoim problemem.

Czego oczekiwaliby dyżurni od społeczeństwa, na pewno zrozumienia, że ich praca jest bardzo odpowiedzialna i wymaga wiele poświęcenia. W ich codziennej służbie, nie brakuje podziękowań od mieszkańców, którzy okazują je za wsparcie, interwencję i pomoc.

Każde dobrze wykonane zadanie cieszy i daje satysfakcję, a serdeczne „dziękuję” daje dyżurnemu poczucie, że jego służba jest rozumiana i dobrze postrzegana przez społeczeństwo.

Policyjni dyżurni - to ludzie pełni swojej zawodowej pasji. Pracują przecież dla dobra ludzi.

dn