Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zbliżają się ferie zimowe, przypominamy o zasadach zgłaszania autokarów do kontroli

Data publikacji 12.01.2020

Już za 4 tygodnie rozpoczną się ferie zimowe dla dzieci oraz młodzieży z województwa mazowieckiego. Policjanci prognozują, że w tym czasie częściej niż zwykle będą zgłaszane autokary do kontroli. Działania sprawdzające zbiorowy środek transportu będą też prowadzone podczas codziennych policyjnych służb. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizatorów ferii zimowych i wycieczek organizowanych podczas zbliżającego się wypoczynku, policjanci przypominają o zasadach, jakie zostały określone, aby w sposób sprawny i terminowy można było przeprowadzić wcześniej zaplanowana kontrolę autobusu. Zapraszamy do zapoznania się z treścią tego materiału oraz przedstawionymi w nim – ważnymi informacjami.

Policjanci z otwockiej drogówki, analizując dotychczasowe doświadczenie związane z kontrolami autokarów przed planowanymi wyjazdami, wprowadzili w maju 2018 roku jednolite zasady, które obowiązują na terenie całego powiatu otwockiego. Dzięki unormowaniu zasad prowadzenia kontroli, wprowadzono porządek związany z wnioskowaniem o kontrole, a później ich przeprowadzaniem.

Dzięki wprowadzeniu jednolitych zasad kontrolowania autokarów, uniknięto tzw. zgłoszeń w ostatniej chwili, związanych z potrzebą przeprowadzenia kontroli. Niektórzy organizatorzy nie zaplanowali tego wcześniej, a teraz mają już taką możliwość, o czym przypominamy w tym materiale.

Oto zasady kontrolowania autokarów ustalone przez otwocką drogówkę:

 • kontrole autobusów odbywają w jednym, wyznaczonym punkcie w Otwocku przy ulicy Andriollego 80, gdzie na parkingu zostały wydzielone miejsca do przeprowadzenia kontroli, znajduje się tam tablica informująca o przeznaczeniu tej części parkingu. Punkt ten spełnia wymagania bezpieczeństwa i jest przede wszystkim przystosowany powierzchniowo dla autobusów.
 • zgłaszając kontrolę autobusu, należy złożyć wniosek w formie elektronicznej co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu.
 • należy podać proponowaną datę i godzinę kontroli, realizowanej wyłącznie w punkcie w Otwocku przy ulicy Andriollego 80.

W składanym wniosku należy zawrzeć następujące informacje:

 • zgłaszający kontrolę, jego dane i kontakt telefoniczny,
 • autokar, marka, numer rejestracyjny,
 • rodzaj wyjazdu,
 • trasa wyjazdu,
 • data i godzina planowanego wyjazdu,
 • liczba przewożonych pasażerów,
 • przewoźnik, jego dane i kontakt telefoniczny,
 • kierowca, jego dane i kontakt telefoniczny,
 • proponowana data i godzina kontroli.

Dzięki tym zasadom prowadzenia kontroli autokarów, poprawiono ich komfort, czas realizacji, a przede wszystkim uporządkowano kwestię zgłaszania, aby tzw. pilnych sprawdzeń dokonywać wyłącznie w sytuacji podejrzenia, że kierowca autobusu może być po alkoholu lub nagle zauważony zły stan techniczny autobusu, może być czynnikiem niebezpiecznym dla zdrowia i życia pasażerów.

Zgłoszenia można przekazywać w formie elektronicznej na adres e-mail: oficer.prasowy.otwock@ksp.policja.gov.pl Kierując zgłoszenie, każdorazowo prosimy wnioskować o przesłanie potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Komendę Powiatową Policji w Otwocku.

Po zgłoszeniu kontroli, prosimy o kontakt z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, pod nr tel. 22 60 41 214, w celu ustalenia szczegółów kontroli, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

W przypadku pilnych zgłoszeń, związanych z podjęciem natychmiastowej interwencji, w związku z podejrzeniem kierowania autobusem po alkoholu lub innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo podróżnych, prosimy o kontakt z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Otwocku tel. 22 60 41 213 – całodobowo lub 997, 112.

W A Ż N E:

Można skorzystać z załączonego formularza zgłoszenia kontroli, który należy wypełnić i przesłać na adres e-mail: oficer.prasowy.otwock@ksp.policja.gov.pl

dn

Pliki do pobrania