Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mieszkańcy debatowali o bezpieczeństwie w Karczewie z policjantami i samorządowcami

Debaty są potrzebne. Takie wnioski wynikają wprost z rozmów z mieszkańcami, którzy pochlebnie wyrażają się o tego rodzaju przedsięwzięciach, doceniając zaangażowanie Policji oraz samorządu w ich organizację. Podobnego zdania byli również uczestnicy karczewskiej debaty, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji o bezpieczeństwie. Wnioski jaki składali, dotyczyły zwiększenia kontroli na osiedlach mieszkaniowych, weryfikowania funkcjonowania punktów sprzedaży alkoholu, częstszych kontroli w ruchu drogowym oraz współdziałania z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. W karczewskiej debacie wziął lokalni samorządowcy oraz przedstawiciele otwockiej Policji.

Zbliża się koniec tego roku, jednak policjanci nie zwalniają w organizacji spotkań ze społeczeństwem. Debaty społeczne i konsultacje - to dla Policji ważne i cenne źródło informacji o zagrożeniach, ale też doskonała okazja poznania opinii mieszkańców na temat ich poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Regularne spotykanie się z mieszkańcami daje Policji możliwość weryfikowania stopnia eliminowania zagrożeń i przedstawiania zainteresowanym informacji na temat podjętych zadań przez służby mundurowe. Takie spotkania pozwalają również pokazania mieszkańcom, że w rozwiązywaniu lokalnych problemów, budowaniu systemów bezpieczeństwa, rozwijaniu monitoringu czy też poprawy infrastruktury drogowej, biorą udział podmioty samorządowe.

Ostatnia debata społeczna z mieszkańcami odbyła się w Karczewie. W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego na ponad dwugodzinnym spotkaniu spotkali się z policjantami i przedstawicielami rodzimego samorządu, mieszkańcy miasta i gminy Karczew. Byli też wśród nich dyrektorzy szkół, radni oraz wszyscy ci, którzy uznali, że przybędą na debatę, aby przedstawić opinie, wnioski oraz postulaty w imieniu wspólnot oraz środowisk, które reprezentowali.

Podczas debaty społecznej rozmawiano o miejskim monitoringu, zwiększaniu patroli w miejscach budzących niepokój mieszkańców, poprawianiu infrastruktury drogowej oraz wszystkich bolączkach związanych między innymi z budzącym zgorszenie - spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych.

Obecni na debacie policjanci, w tym dzielnicowi, zapewniali o przyjrzeniu się wszystkich wskazanym sferom i miejscom oraz podjęciu zdecydowanych działań mających wyeliminować zagrożenia. Na pytania mieszkańców odpowiadali przedstawiciele władz miejskich, samorządowcy oraz przedstawiciele zarządców dróg.

W debacie społecznej w Karczewie oprócz mieszkańców i przybyłych gości wzięli udział: Burmistrz Karczewa Michał Rudzki, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Żelazko wraz z radnymi, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku podinspektor Jędrzej Bełz, Komendant Komisariatu Policji w Karczewie podinspektor Paweł Glinka, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego komisarz Jakub Komorowski, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku  nadkomisarz Daniel Niezdropa, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Marek Płaczek oraz dzielnicowi: aspirant sztabowy Piotr Garwoliński, aspirant sztabowy Adam Rudnicki, aspirant Marcin Cieśluk.

Podczas przyszłorocznej debaty społecznej przedstawimy, w jaki sposób były realizowane wnioski mieszkańców.

dn

  • Mieszkańcy debatowali o bezpieczeństwie w Karczewie z policjantami i samorządowcami
  • Mieszkańcy debatowali o bezpieczeństwie w Karczewie z policjantami i samorządowcami
  • Mieszkańcy debatowali o bezpieczeństwie w Karczewie z policjantami i samorządowcami
  • Mieszkańcy debatowali o bezpieczeństwie w Karczewie z policjantami i samorządowcami
  • Mieszkańcy debatowali o bezpieczeństwie w Karczewie z policjantami i samorządowcami
  • Mieszkańcy debatowali o bezpieczeństwie w Karczewie z policjantami i samorządowcami
  • Mieszkańcy debatowali o bezpieczeństwie w Karczewie z policjantami i samorządowcami
  • Mieszkańcy debatowali o bezpieczeństwie w Karczewie z policjantami i samorządowcami
  • Mieszkańcy debatowali o bezpieczeństwie w Karczewie z policjantami i samorządowcami