Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci z mieszkańcami gminy Osieck w debacie społecznej o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo ruchu drogowym, poprawa infrastruktury na drogach powiatowych i wojewódzkich, pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów i eliminowaniu zagrożeń, to wszystko złożyło się na debatę społeczną w gminie Osieck. Oprócz przedstawicieli Policji, w debacie wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, radni, sołtysi oraz mieszkańcy. Z zaproszenia do udziału w debacie skorzystali przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Zarządu Dróg Powiatowych. Policjanci zapewnili o realizacji postulatów oraz złożonych wniosków. Na pytania dotyczące działalności samorządu oraz zarządców dróg, odpowiadali na debacie ich przedstawiciele. Uczestnikom debaty rozdano kamizelki oraz odblaski, w ramach promocji akcji „ODBLASKOWI - Akcja z odblaskiem w Gminie Osieck”.

Każda debata społeczna wymaga od policjantów przygotowania się od strony merytorycznej w kwestii dokładnego przedstawienia mieszkańcom zakresu prowadzonych zadań oraz tego co jest najważniejszą składową debaty ewaluacyjnej czyli tego, w jaki sposób zrealizowano wnioski z poprzedniej debaty społecznej.

Te właśnie informacje przedstawiono podczas prezentacji, którą zreferował moderator – nadkomisarz Daniel Niezdropa, przypominając przybyłym na debatę o narzędziach służących do lepszej komunikacji z policjantami – „Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda”.

Najważniejszy głos należał jednak do samych mieszkańców, bo to właśnie dla nich zorganizowano debatę społeczną. Mieszkańcy mogli zadawać policjantom, samorządowcom i drogowcom pytania, składać wnioski, postulaty oraz dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa.

Każde pytanie na debacie znalazło swoją odpowiedź. Przedstawiciele Policji zapewniali o zajęciu się przedstawionymi problemami, nawet w sprawach indywidualnych zapewniali o przyjrzeniu się wskazanym zagrożeniom oraz zorganizowaniu spotkań, w celu wypracowania jak najlepszych mechanizmów rozwiązania problemu.

Debata była również doskonałą okazją, aby zachęcić mieszkańców do noszenia elementów odblaskowych. Kamizelki oraz odblaski otrzymali na zakończenie wszyscy uczestnicy debaty społecznej.

W debacie społecznej wzięli udział:

Wójt gminy Osieck Karolina Zowczak, Przewodniczący Rady Gminy w Osiecku Irena Hulisz, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku podinspektor Jędrzej Bełz, Komendant Komisariatu Policji w Karczewie podinspektor Paweł Glinka wraz z Zastępcą podkomisarzem Pawłem Lechnikiem, Kierownik Posterunku Policji w Sobieniach Jeziorach aspirant sztabowy Mirosław Jenda, Dzielnicowy Gminy Osieck aspirant Artur Mróz, Kierownik Ogniwa II Wydziału Ruchu Drogowego KPP Otwock aspirant sztabowy Mariusz Guba, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku  nadkomisarz Daniel Niezdropa, Dyrektor Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Stanisław Pawlak oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Marek Płaczek.

Mieszkańcy postulowali między innymi o zwiększenie liczby patroli, prowadzenie kontroli drogowych, w tym pomiarów prędkości, zwrócenia uwagi na zagrożenia oraz ich wyeliminowanie, a także o poprawę jakości wskazanych odcinków dróg w celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, szczególnie pieszych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na debatę społeczną. Na kolejnej omówimy, jak policjanci realizowali złożone wnioski oraz postulaty.

tekst: dn

zdjęcia: dn/ag

  • Policjanci z mieszkańcami gminy Osieck w debacie społecznej o bezpieczeństwie
  • Policjanci z mieszkańcami gminy Osieck w debacie społecznej o bezpieczeństwie
  • Policjanci z mieszkańcami gminy Osieck w debacie społecznej o bezpieczeństwie
  • Policjanci z mieszkańcami gminy Osieck w debacie społecznej o bezpieczeństwie
  • Policjanci z mieszkańcami gminy Osieck w debacie społecznej o bezpieczeństwie
  • Policjanci z mieszkańcami gminy Osieck w debacie społecznej o bezpieczeństwie
  • Policjanci z mieszkańcami gminy Osieck w debacie społecznej o bezpieczeństwie
  • Policjanci z mieszkańcami gminy Osieck w debacie społecznej o bezpieczeństwie
  • Policjanci z mieszkańcami gminy Osieck w debacie społecznej o bezpieczeństwie