Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„ODBLASKOWI - Akcja z odblaskiem w Gminie Osieck” – II edycja sprawdzonego pomysłu

Osiecki samorząd drugi rok z rzędu kontynuuje szczytną ideę organizacji akcji profilaktycznej skierowanej do najmłodszych oraz uczniów szkół podstawowych. „ODBLASKOWI - Akcja z odblaskiem w Gminie Osieck”. Pod takim właśnie hasłem organizowane są przedsięwzięcia, w ramach których policjanci oraz przedstawiciele urzędu rozdają kamizelki oraz zestawy odblasków, aby poprawić widoczność dzieci oraz młodzieży w drodze do i ze szkoły. Lokalny samorząd wsparł w tym zakresie warszawski WORD, a także firmy oraz instytucje, którym tematyka bezpieczeństwa jest bardzo bliska. Podobnie jak w poprzednim roku i w tej edycji, policjanci będą edukować oraz uświadamiać młode pokolenia w gminie Osieck i przede wszystkim zachęcać do noszenia elementów odblaskowych.

Jednym z wniosków oraz postulatów wygłoszonych podczas debaty społecznej w Osiecku w 2017 roku była poprawa bezpieczeństwa młodych ludzi w aspekcie ich drogowej widoczności podczas drogi do i ze szkoły, ale też podczas pobytu w domu i spacerów po zmroku. Ten postulat wymagał podjęcia działań, które zapowiedziano już podczas trwającej debaty.

Zapowiedzi prowadzenia działań profilaktycznych na rzecz dzieci oraz młodzieży szybko przerodziły się w czyn. Z inicjatywy Urzędu Gminy w Osiecku we współpracy z partnerami, którzy wsparli ten pomysł, w tym również Komendą Powiatową Policji w Otwocku, zaplanowano szereg działań mających rozpowszechnić wśród lokalnej społeczności elementy odblaskowe i nauczyć, szczególnie najmłodszych, że widoczność na drodze to wyznacznik bezpieczeństwa.

„ODBLASKOWI - Akcja z odblaskiem w Gminie Osieck”, pod takim właśnie hasłem ruszyła akcja na jesieni 2017 roku. Gmina Osieck pozyskała elementy odblaskowe od sponsorów, ale też instytucji zajmujących się bezpieczeństwem, między innymi: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.

Wyposażeni w takie właśnie gadżety policjanci wzięli udział w akcjach plenerowych i spotkaniach w szkołach. Zorganizowano akcje na drogach przebiegających przez gminę Osieck, podczas których wręczano pieszym kamizelki, odblaski oraz wiele spotkań w przedszkolach i szkołach w Osiecku i całej gminie, gdzie rozmawiano i edukowano dzieci oraz młodzież, zachęcając do noszenia elementów odblaskowych.

Profilaktyczny program miał bardzo pozytywny odbiór wśród lokalnej społeczności oraz wielkie poparcie otwockich policjantów, którzy do profilaktycznej misji na rzecz poprawy bezpieczeństwa zapraszają zawsze wszystkich tych, którzy chcieliby zrobić coś takiego właśnie, co pokaże, że o bezpieczeństwo trzeba dbać i należy je promować.

Na kanwie sukcesu I edycji programu profilaktycznego, władze gminy Osieck postanowiły kontynuować sprawdzony pomysł, ogłaszając tegoroczną, drugą już edycję profilaktyki na rzecz poprawy widoczności pieszych.

Akcja trwa. Podczas najbliżej debaty, będzie jednym z jej głównych tematów. Obecnie realizowane są spotkania w szkołach, przedszkolach i planowane kolejne.

Zachęcamy wszystkie samorządy oraz instytucje do rozwijania podobnych programów. Ze swojej strony zapewniamy aktywne włączenie się w każde przedsięwzięcie oraz  pomysł, dzięki któremu poprawi się bezpieczeństwo.

Elementy odblaskowe warto nosić. Piesi, rowerzyści, motocykliści, wszyscy niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - będą dzięki temu bardziej widoczni.

Dzisiaj działamy w gminie Osieck, jutro w innym mieście lub gminie. Zapraszamy do współpracy i podejmowania wyzwań na rzecz tworzenia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

tekst: dn

zdjęcia: ag

 • Spotkanie z policjantami z otwockiej drogówki w Szkole Podstawowej w Osiecku
 • Spotkanie z policjantami z otwockiej drogówki w Szkole Podstawowej w Osiecku
 • Spotkanie z policjantami z otwockiej drogówki w Szkole Podstawowej w Osiecku
 • Spotkanie z policjantami z otwockiej drogówki w Szkole Podstawowej w Osiecku
 • Spotkanie z policjantami z otwockiej drogówki w Szkole Podstawowej w Osiecku
 • Spotkanie z policjantami z otwockiej drogówki w Szkole Podstawowej w Osiecku
 • Spotkanie z policjantami z otwockiej drogówki w Szkole Podstawowej w Osiecku
 • Spotkanie z policjantami z otwockiej drogówki w Szkole Podstawowej w Osiecku
 • Spotkanie z policjantami z otwockiej drogówki w Szkole Podstawowej w Osiecku
 • Spotkanie z policjantami z otwockiej drogówki w Szkole Podstawowej w Osiecku
 • Spotkanie z policjantami z otwockiej drogówki w Szkole Podstawowej w Osiecku
 • Plakat promujący akcję „ODBLASKOWI - Akcja z odblaskiem w Gminie Osieck”