Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy na debaty społeczne mieszkańców miasta i gminy Karczew oraz mieszkańców Osiedla „Stadion” w Otwocku

Tegoroczny cykl debat społecznych powoli się zamyka. Policjantom pozostały do zrealizowania debaty społeczne w mieście Otwocku oraz mieście i gminie Karczew. To ostatnie tego rodzaju spotkania w tym roku. Podobnie jak w poprzednich debatach ze społeczeństwem, tutaj również liczymy na udział mieszkańców, a także wnioski oraz postulaty dotyczące podjęcia działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa. Podkreślamy naszą otwartość na współpracę z lokalnymi społecznościami oraz samorządem, aby wspólnie wypracować takie mechanizmy bezpieczeństwa, które w sposób maksymalny zapewnią jego najwyższy poziom. Zapraszamy mieszkańców Osiedla „Stadion” w Otwocku oraz mieszkańców miasta i gminy Karczew.

 „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, pod takim właśnie hasłem otwocka Policja kontynuuje cykl spotkań z mieszkańcami, zainaugurowany w 2017 roku i kontynuowany następnie w I połowie 2018 roku.

Nowa forma debat społecznych spotkała się do tej pory z pozytywnym odbiorem ze strony lokalnych społeczności. Dlatego też policjanci z komisariatów i posterunków Policji będą kultywować i kontynuować tą ideę, która daje mieszkańcom możliwość swobodnego wypowiedzenia się i wskazania konkretnych miejsc oraz konkretnych dziedzin, gdzie i w których powinno się podjąć działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Na debaty serdecznie zapraszają: Komendant Powiatowy Policji w Otwocku młodszy inspektor Hubert Białogrodzki wraz z I Zastępcą podinspektorem Jędrzejem Bełzem i Zastępcą nadkomisarzem Dariuszem Sadochem, Komendant Komisariatu Policji w Karczewie, Naczelnik Wydziału Prewencji aspirant sztabowy Paweł Szeląg oraz Kierownik Rewiru Dzielnicowych aspirant sztabowy Ryszard Dziurdziak.

Harmonogram ostatnich tegorocznych debat społecznych przedstawia się następująco:

  • 6 grudnia 2018 roku, w godzinach 17-19, odbędzie się debata społeczna z udziałem samorządowców, służb oraz przedstawicieli instytucji, a także mieszkańców miasta i gminy Karczew, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Karczewie przy ulicy Warszawskiej 28. (realizuje KP Karczew)
  • 17 grudnia 2018 roku, w godzinach 17-19, odbędzie się debata społeczna z udziałem mieszkańców Osiedla „Stadion” w Otwocku, w Klubie Osiedlowym „Perła” przy ulicy Sportowej 3 w Otwocku. (realizuje WP KPP w Otwocku)

Bardzo serdecznie zapraszamy mieszkańców i zainteresowanych działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

dn