Debata Społeczna w Józefowie, były wnioski, postulaty i opinie - Aktualności - KPP w Otwocku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata Społeczna w Józefowie, były wnioski, postulaty i opinie

Kolejna debata społeczna z cyklu spotkań ze społeczeństwem pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” odbyła się w powiecie otwockim. Spotkanie z mieszkańcami zorganizowano przy wsparciu i akceptacji władz miejskich. W debacie tradycyjnie wzięli udział przedstawiciele Policji, w tym reprezentujący kierownictwo otwockiej komendy – nadkomisarz Dariusz Sadoch i Komendant Komisariatu w Józefowie kom. Arkadiusz Piętka. Podczas debaty poruszono szereg problemów społecznych, złożono wiele wniosków i postulatów oraz przedstawiono opinie mieszkańców na temat poczucia bezpieczeństwa w mieście. Policjanci zapewnili o zainteresowaniu wszystkimi wnioskami i podjęciu współpracy z władzami miasta oraz Strażą Miejską.

Spotkania ze społeczeństwem to już nie tylko tradycja, to trwały element współdziałania ze społeczeństwem i wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy uważają, podobnie jak policjanci, że te spotkania są potrzebne. Oprócz zrozumienia społecznych potrzeb, pokazują one również,  jak lokalny samorząd oraz inne instytucje, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo, wspólnie z policją, pracują na to aby bezpieczeństwo ciągle poprawiać.

Debatę społeczną w Józefowie zaplanowano i zorganizowano wspólnie z Urzędem Miasta Józefów przy pełnej akceptacji włodarzy miasta, którzy wyrazili kolejny raz pogląd, że takie spotkania warto organizować.

W debacie społecznej, oprócz przybyłych zainteresowanych oraz mieszkańców i radnych, wzięli udział: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku nadkomisarz Dariusz Sadoch, kierownik Ogniwa I Wydziału Ruchu Drogowego aspirant sztabowy Arkadiusz Osiak, Komendant Komisariatu Policji w Józefowie komisarz Arkadiusz Piętka oraz dzielnicowi: młodszy aspirant Piotr Chudek, młodszy aspirant Tomasz Wasążnik i starszy sierżant Piotr Firląg, a także Komendant Straży Miejskiej w Józefowie Mirosław Kułak, Przewodniczący Rady Miasta Józefów Mariusz Batorski wraz z Wiceprzewodniczącą Urszulą Zielińską. Z zaproszenia skorzystał również Zarząd Dróg Powiatowych, który reprezentował Kierownik Działu Zarządzania Drogami Marcin Kasprzak.

Debatę rozpoczął moderator, którym był nadkomisarz Daniel Niezdropa – oficer prasowy otwockiego komendanta. Zanim poprosił przybyłych o zabieranie głosu i składanie wniosków i postulatów, przedstawił założenia spotkania oraz przedstawił przekrój po najważniejszych obecnie i ogólnie dostępnych narzędziach informatycznych, służących do komunikowania się z policją.

W czasie debaty przedstawiono założenia „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz zasady działania aplikacji mobilnej „Moja Komenda”. Moderator przedstawił również stopień realizacji wniosków z ubiegłorocznej debaty społecznej oraz zadania priorytetowe jakie w bieżącym półroczu realizują dzielnicowi.

Debata była bardzo konstruktywna. Obecni przedstawiciele miasta oraz służb, policjanci i strażacy, z uwagą słuchali wypowiedzi uczestników debaty, odpowiadając na pytania w sposób bardzo kompetentny i szczegółowy. W swoich wypowiedziach zapewniali o tym, że dokładnie rozpoznają każdy wniosek i podejmą działania, aby eliminować wskazane zagrożenia.

Podczas debaty poruszono następujące kwestie, złożono wnioski, zwrócono uwagę:

 • realizację inwestycji związanych z doświetlaniem przejść dla pieszych,
 • wprowadzenia znaków z ograniczeniami prędkości,
 • interweniowania w stosunku do osób używających petard i środków pirotechnicznych, zakłócających spokój i spoczynek nocny mieszkańców,
 • zwracania uwagi na niezapewnianie właściwego trzymania zwierząt: wyprowadzenie psów bez smyczy, puszczania zwierząt luzem, bez kagańców,
 • rozwijanie akcji takich jak „Odłóż smartfon i żyj”,
 • reagowania na nieprawidłowe parkowanie.

Spotkanie miało zachęcić mieszkańców do współdziałania z policją na rzecz bezpieczeństwa, reagowania i powiadamiania oraz wspólnej pracy na rzecz mieszkańców, aby pokazać, że dzięki takim właśnie inicjatywom jak debaty, można wypracować nowe kierunki działań.

Dziękujemy wszystkim przybyły na debatę społeczna. Kolejna będzie w przyszłym roku. Dziękujemy za wszystkie wnioski oraz apele. Jak zapewnili uczestnicy, policjanci, samorządowcy i strażnicy miejscy, działania zostaną podjęte.

dn

 • Debata Społeczna w Józefowie
 • Debata Społeczna w Józefowie
 • Debata Społeczna w Józefowie
 • Debata Społeczna w Józefowie
 • Debata Społeczna w Józefowie
 • Debata Społeczna w Józefowie
 • Debata Społeczna w Józefowie
 • Debata Społeczna w Józefowie
 • Debata Społeczna w Józefowie