Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”– odblaski i kamizelki od otwockiej drogówki

Data publikacji 22.11.2018

Policjanci z otwockiej drogówki biorą dzisiaj udział w ogólnopolskich działań skierowanych i ukierunkowanych na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, a także tych poruszających się mechanicznymi jednośladami. W ramach policyjnej akcji funkcjonariusze będą każdorazowo reagować nie tylko na negatywne zachowania kierowców względem pieszych, ale również na sposób zachowania się uczestników niechronionych, czy idą właściwą stroną drogi oraz czy po zmroku i w nocy zakładają obowiązkowe odblaski. Akcja w powiecie otwockim ma również przesłanie profilaktyczne. Policjanci będą bowiem rozdawać kamizelki odblaskowe i zestawy odblaskowych opasek, zachęcając do ich noszenia.

NURD – Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego – to ogólnopolska akcja służby ruchu drogowego ponawiana cyklicznie  i realizowana zarówno przez drogówkę jak i policjantów z komórek patrolowych.

Celem działań jest eliminowanie zagrożeń dotyczących bezpośrednio pieszych, szczególnie w obrębie i na samych przejściach dla pieszych, sprawdzanie czy kierowcy ustępują pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście, a także eliminowanie zachowań związanych z wyprzedzaniem na przejściach dla pieszych, co jest manewrem bardzo niebezpiecznym.

Oprócz przewinień kierowców, pod policyjna „lupą” znajdą się również wszystkie niewłaściwe zachowania pieszych i kierujących jednośladami, głównie rowerami. Policjanci sprawdzą wymagane oświetlenie w porze nocnej oraz czy piesi zakładają odblaski.

Oprócz egzekwowania przestrzegania przepisów, policjanci będą prowadzić profilaktykę na drogach, uświadamiać i rozmawiać zarówno z kierowcami jak i niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego.

Policjanci z otwockiej drogówki, dzięki materiałom profilaktycznym z warszawskiego WORD-u, będę wręczać pieszym kamizelki i odblaski.

Akcja służy wyłącznie bezpieczeństwu, tak jak wszystkie realizowane działania przez służby ruchu drogowego.

dn