Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Odblaskowe Święta” – drogówka i profilaktycy rozdawali kamizelki oraz odblaski

Świąteczny czas szczególnej zadumy i refleksji, związany z odwiedzinami grobów bliskich, postanowili wykorzystać policyjni profilaktycy, aby uzmysłowić niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, rowerzystom i pieszym, jak cenne jest ludzkie życie. Aby pokazać, że można o nie zadbać i starać się unikać zagrożeń, profilaktycy wspólnie z otwocką drogówką podczas wieczornej akcji w „Dzień Zaduszny”, przekazywali zestawy odblasków i kamizelki mieszkańcom powiatu otwockiego na odcinku drogi krajowej nr 17, od Otwocka do Kołbieli. Zestawy odblasków otrzymaliśmy dzięki warszawskiemu WORD-owi, który zaangażował się w nasze przedsięwzięcie i aktywnie wsparł tą szczytną inicjatywę. Mieszkańcom bardzo podobała się policyjna akcja. Powtórzymy ją już niebawem.

Od początku jesieni policjanci z otwockiej komendy rozpoczęli wzmożone działania profilaktyczne na rzecz uświadamiania pieszych oraz rowerzystów, że korzystanie z elementów odblasków może uchronić przed zagrożeniami i uniknąć niejednokrotnie udziału w zdarzeniu drogowym.

Pieszy widoczny, to pieszy bezpieczny – tym hasłem policyjni profilaktycy inaugurowali wiele spotkań, zarówno z młodzieżą, jak i seniorami, rozdając przy każdej nadarzającej się okazji elementy odblaskowe. Policyjną profilaktykę wspierały lokalne samorządy, ale też Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, którego dyrekcja i pracownicy doskonale rozumieli potrzebę krzewienia i propagowania bezpiecznych zachowań.

Policjanci postanowili wzmocnić swój przekaz i zaplanować działania podczas świąt „Wszystkich Świętych” i „Dnia Zadusznego”. Pomysł zorganizowania w pierwszych dniach listopada terenowych działań profilaktycznych zaprezentowaliśmy dyrekcji warszawskiego „WORD-u”, otrzymując wsparcie w postaci zestawów elementów odblaskowych.

Wczoraj w godzinach wieczornych, po zmroku, dwie załogi otwockiej drogówki, a wraz z nimi policyjni profilaktycy, wyjechali na szczególny patrol drogi krajowej nr 17, na odcinku od Otwocka do Kołbieli. Spotkanym w tym czasie pieszym i rowerzystom, nawet w tych miejscach, gdzie były wydzielone ścieżki i chodniki, policjanci wręczali odblaski oraz kamizelki, pokazując i demonstrując, jak w świetle samochodowych reflektorów poprawia się widoczność każdej osoby wyposażonej w element odblaskowy.

Mieszkańcy bardzo serdecznie podchodzili do policyjnej inicjatywy. Profilaktycy: aspirant sztabowy Anna Wasilewicz oraz młodszy aspirant Karolina Pardej przy wsparciu swoich kolegów i koleżanek z drogówki wręczali odblaski i zakładali kamizelki najmłodszym, młodzieży i seniorom, zachęcając do ich codziennego noszenia po zmroku i w nocy.

„Dzień Zaduszny” nie wybrano przypadkowo na policyjne działania. Właśnie wieczorową porą tego dnia wiele osób, szczególnie pieszych, odwiedzało cmentarze i kapliczki, aby zapalić znicze i pomodlić się w intencji zmarłych bliskich. Tego właśnie dnia policjanci chcieli uświadomić mieszkańcom, że dzięki odblaskom można uniknąć wielu przykrych sytuacji na drodze, utraty zdrowia, a nawet śmierci.

Dziękujemy dyrekcji warszawskiego WORD-u za dostrzeżenie naszych potrzeb i pomoc w rozwijaniu tej szczytnej idei, mieszkańcom za serdeczność i miłe podejście do policyjnych działań. Dziękujemy również tym, którzy z chęcią zgodzili się wziąć udział w naszym reportażu i wyrazili zgodę na publikację wizerunków w relacji z policyjnych działań.

Policjanci planują ponawiać tego rodzaju przedsięwzięcia. Zachęcamy też wszystkich zaangażowanych na rzecz bezpieczeństwa, aby nawiązywali kontakt z profilaktykami z otwockiej komendy. Jesteśmy otwarci na współpracę i współdziałanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Cenimy kreatywność i rozważymy każdy pomysł oraz inicjatywę, po to aby było jeszcze bardziej bezpiecznie. Aktywna policyjna profilaktyka w powiecie otwockim to również zaangażowanie i akceptacja całego kierownictwa naszej komendy, aby jak najlepiej rozwijać tą dziedzinę policyjnej działalności prewencyjnej.

dn

 • „Odblaskowe Święta” – drogówka i profilaktycy rozdawali kamizelki oraz odblaski
 • „Odblaskowe Święta” – drogówka i profilaktycy rozdawali kamizelki oraz odblaski
 • „Odblaskowe Święta” – drogówka i profilaktycy rozdawali kamizelki oraz odblaski
 • „Odblaskowe Święta” – drogówka i profilaktycy rozdawali kamizelki oraz odblaski
 • „Odblaskowe Święta” – drogówka i profilaktycy rozdawali kamizelki oraz odblaski
 • „Odblaskowe Święta” – drogówka i profilaktycy rozdawali kamizelki oraz odblaski
 • „Odblaskowe Święta” – drogówka i profilaktycy rozdawali kamizelki oraz odblaski
 • „Odblaskowe Święta” – drogówka i profilaktycy rozdawali kamizelki oraz odblaski
 • „Odblaskowe Święta” – drogówka i profilaktycy rozdawali kamizelki oraz odblaski
 • „Odblaskowe Święta” – drogówka i profilaktycy rozdawali kamizelki oraz odblaski
 • „Odblaskowe Święta” – drogówka i profilaktycy rozdawali kamizelki oraz odblaski
 • „Odblaskowe Święta” – drogówka i profilaktycy rozdawali kamizelki oraz odblaski
 • „Odblaskowe Święta” – drogówka i profilaktycy rozdawali kamizelki oraz odblaski
 • „Odblaskowe Święta” – drogówka i profilaktycy rozdawali kamizelki oraz odblaski
 • „Odblaskowe Święta” – drogówka i profilaktycy rozdawali kamizelki oraz odblaski