Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Bezpieczni seniorzy” w Woli Karczewskiej, policjanci wzięli udział w zajęciach

Typowy dzień bezpieczeństwa zorganizowano dla starszych ludzi, uczęszczających na zajęcia do Domu Seniora „Wigor” w Woli Karczewskiej. Teoretyczne wykłady dotyczyły między innymi zdrowego żywienia, sprawności fizycznej oraz bezpieczeństwa. Ten ostatni panel przygotowały policjantki zajmujące się w otwockiej komendzie profilaktyką społeczną. Policjantki w swoim wystąpieniu podkreśliły kilka ważnych aspektów i wątków związanych z bezpieczeństwem. Poruszyły między innymi problem zaginięć oraz obowiązek noszenia odblasków: Policjantki zaapelowały do seniorów, aby ci zawsze przed wyjściem z domu informowali swoich domowników, gdzie zamierzają się udać. Policjantki przypomniały aby zawsze zakładać element odblaskowy poza terenem zabudowanym po zmroku.

Profilaktyka społeczna to niezwykle szeroka dziedzina policyjnej działalności. Spotkania w szkołach to tylko część edukacyjnej pracy jaką realizują profilaktycy. O prawdziwym doświadczeniu w tej dziedzinie mogą mówić ci, którzy z edukacyjnym przesłaniem o bezpieczeństwie wychodzą do różnych środowisk i grup wiekowych.

Takim właśnie profesjonalizmem, który budowany jest we współpracy z innymi instytucjami oraz urzędami, wykazują się w swojej codziennej służbie otwockie policjantki: aspirant sztabowy Anna Wasilewicz i młodszy aspirant Karolina Pardej. Policjantki mają wiele pomysłów na to, aby bezpieczeństwo pokazać w jak najbardziej przystępnej i zrozumiałej formie.

Policjantki bardzo często odwiedzają seniorów, między innymi grupę tych, którzy na co dzień biorą udział w zajęciach w Domu Seniora „Wigor”. Każde spotkanie z nimi to czysta przyjemność przebywania z ludźmi, którzy wręcz chłoną profilaktyczne treści, a przy tym chętnie angażują się w różne policyjne przedsięwzięcia.

Policyjny panel wykładowy był tego dnia jednym z kilku części zajęć, które miały uzmysłowić seniorom, że warto dbać o zdrowie, sprawność fizyczną i przede wszystkim - jak być bezpiecznym.

W swojej cześć wykładowej, policjantki omówiły zagrożenia, na jakie mogą być narażeni seniorzy. Najwięcej uwagi poświęciły kwestii zaginięć, aby przestrzec seniorów przed spacerami po lesie, szczególnie wtedy, kiedy o wyjściu starszego człowieka, nie jest informowana rodzina czy też sąsiedzi.

Policjantki przypomniały też słuchaczom o noszeniu elementów odblaskowych, których obowiązek dotyczy wszystkich, zarówno młodszych, jak i starszych, którzy idą po zmroku poza terenem zabudowanym, szczególnie tam gdzie nie ma chodnika bądź wydzielonej ścieżki.

Seniorzy z uwagą słuchali wszystkich porad i wskazówek, deklarując policjantom, że będą o tym pamiętać.

Policjantki wzięły również udział w innych zajęciach, zorganizowanych tego dnia dla seniorów, zyskując kolejny raz sympatię i uznanie staruszków.

Dziękujemy za zaproszenie na tak wspaniałe przedsięwzięcie. Zachęcamy tym samym koła i kluby seniora, a także „Uniwersytety Trzeciego Wieku”, do nawiązania kontaktu z naszymi profilaktykami. Podejmiemy każde profilaktyczne wyzwanie i współpracę. Czekamy na Państwa zgłoszenia.

dn

  • „Bezpieczni seniorzy” w Woli Karczewskiej, policjanci wzięli udział w zajęciach
  • „Bezpieczni seniorzy” w Woli Karczewskiej, policjanci wzięli udział w zajęciach
  • „Bezpieczni seniorzy” w Woli Karczewskiej, policjanci wzięli udział w zajęciach
  • „Bezpieczni seniorzy” w Woli Karczewskiej, policjanci wzięli udział w zajęciach
  • „Bezpieczni seniorzy” w Woli Karczewskiej, policjanci wzięli udział w zajęciach
  • „Bezpieczni seniorzy” w Woli Karczewskiej, policjanci wzięli udział w zajęciach