Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Razem możemy lepiej” – policjanci na konferencji inaugurującej kampanię o przeciwdziałaniu przemocy

W powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku odbyła się konferencja promująca, a jednocześnie inaugurująca Powiatową Kampanię o Przeciwdziałaniu Przemocy pt. „Razem możemy lepiej”. Konferencję zorganizowała Fundacja Innowacji i Społeczeństwa Obywatelskiego wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy wsparciu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Wzięli w niej udział przedstawiciele kierownictwa otwockiej jednostki Policji, wydziału prewencji i rewiru dzielnicowych oraz kierownicy posterunków i dzielnicowi z całego powiatu. W swoim wystąpieniu policjanci podkreślili zaangażowanie wszystkich obecnych na spotkaniu osób oraz podmiotów na rzecz nie tylko przeciwdziałania temu zjawisku patologii społecznej, ale też udzielania wsparcia pokrzywdzonym w wyniku przemocy.

Udział w konferencji dotyczącej zjawiska przemocy był bardzo kształcący i dał pogląd na spektrum i całość zadań realizowanych przez różne służby oraz instytucje. W organizacji konferencji pomagał między innymi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie, z którym otwocka komenda aktywnie współdziała i współpracuje, zarówno w sferze rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie i prowadzenia działań w ramach procedury niebieskiej karty, jak również w sferze wsparcia bezpieczeństwa seniorów.

Wszystkie obecne na konferencji podmioty współpracują na co dzień z policjantami. W konferencji wzięli udział przedstawiciele sądu rodzinnego, prokuratury, organizacji krajowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, poradni rodzinnych oraz psychologowie.

Kierownictwo otwockiej komendy reprezentował I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku podinspektor Jędrzej Bełz. W skład policyjnego przedstawicielstwa wchodzili jeszcze: Naczelnik Wydziału Prewencji aspirant sztabowy Paweł Szeląg i Kierownik Rewiru Dzielnicowych aspirant sztabowy Ryszard Dziurdziak oraz Oficer Prasowy nadkomisarz Daniel Niezdropa. W konferencji uczestniczyli również kierownicy posterunków Policji oraz dzielnicowi z całego powiatu otwockiego.

O randze konferencji świadczył fakt, że oprócz Starosty Otwockiego Mirosława Pszonki, wziął w niej również udział i głos zabrał Artur Pozorek - Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Współpracę otwockiej Policji z powiatowymi, miejskimi oraz gminnymi instytucjami pomocowymi, w bardzo szerokim zakresie przedstawił nadkomisarz Daniel Niezdropa, mówiąc o procedurze niebieskiej karty i roli Policji w rozpoznawaniu zjawiska przemocy, a także o podejmowanych przedsięwzięciach profilaktyczno-edukacyjnych.

Policyjny prelegent wspomniał również o planowanej współpracy z osobami tworzącymi filmy profilaktyczne, zachęcając jednocześnie instytucje do tworzenia własnych lokalnych materiałów edukacyjnych. Podczas wystąpienia Daniel Niezdropa zapewnił również o wsparciu merytorycznym w kwestii tworzenia i planowania przedsięwzięć edukacyjnych.

Kwestię nawiązania współpracy z Policją podkreślił w swoim wystąpieniu Karol Bielski - Prezes Fundacji Innowacji i Społeczeństwa Obywatelskiego, właśnie w sferze tworzenia materiałów profilaktyczno-filmowych.

Każdy, kto zabierał głos, mówił o tym co jeszcze można zrobić aby skutecznie rozpoznawać zjawisko przemocy, przeciwdziałać patologii oraz pomagać tym, których przemoc dotyka.

Na zakończenie konferencji przedstawiono harmonogram planowanych przedsięwzięć w ramach projektu „Razem możemy lepiej”.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na konferencję. Z naszej strony zapewniamy o wzmacnianiu współpracy i wsparciu przy realizacji zadań projektu.

dn

  • „Razem możemy lepiej” – konferencja w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku
  • „Razem możemy lepiej” – konferencja w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku
  • „Razem możemy lepiej” – konferencja w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku
  • „Razem możemy lepiej” – konferencja w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku
  • „Razem możemy lepiej” – konferencja w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku
  • „Razem możemy lepiej” – konferencja w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku