Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w Szkole Podstawowej nr 2 w Otwocku

Policjantki zajmujące się profilaktyką społeczną wspólnie z oficerem prasowym i dzielnicowym, wszyscy oni wzięli udział w kolejnej odsłonie programu profilaktycznego, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, warszawski WORD, ratownictwo medyczne oraz Policję. Do programu zgłosiła się Szkoła Podstawowa nr 2 w Otwocku. Wzorem wcześniejszego policyjnego udziału w tym przedsięwzięciu, mundurowi prowadzili zajęcia edukacyjne, dotyczące między innymi bezpieczeństwa na drodze, cyberzagrożeń, a także narkotyków i dopalaczy. Celem edukacyjnego przekazu było uświadomienie uczniów i pokazanie im wyłącznie dobrych wzorców bezpiecznych zachowań.

Do tej pory w powiecie otwockim w programie profilaktycznym „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” wzięło już udział wiele szkół podstawowych. Tym razem profilaktyków z różnych dziedzin, zaprosiła do siebie Szkoła Podstawowa nr 2 w Otwocku.

Komendę Powiatową Policji w Otwocku reprezentowali: profilaktycy – asp. szt. Anna Wasilewicz, mł. asp. Karolina Pardej, dzielnicowy – mł. asp. Jacek Zduńczyk i oficer prasowy – nadkom. Daniel Niezdropa.

Spotkanie z młodzieżą rozpoczęło się inauguracją, którą zainicjowała dyrektor szkoły. Kolejno głos zabierali przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz lokalnej Policji.

Zanim zaproszono uczniów na zajęcia do sal lekcyjnych, wszyscy otrzymali od organizatorów zestawy odblasków. Następnie część uczniów pozostała na sali gimnastycznej, gdzie na specjalnie przygotowanym torze ćwiczono umiejętności jazdy rowerem oraz sprawdzano znajomość przepisów ruchu drogowego.

W ramach szkolnego programu przeprowadzono również zajęcia z ratownictwa medycznego, natomiast w ramach tematycznych paneli dotyczących bezpieczeństwa, policjantki z otwockiej komendy omówiły zagrożenia w ruchu drogowym, zagadnienia związane z cybeprzestępcami oraz negatywne zjawisko dotyczące dopalaczy i narkotyków.

Oprócz zajęć z policjantami, strażakami oraz ratownikami medycznymi, uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wygląda jazda symulatorem motoroweru/skutera, udostępnionym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Policjanci popierają szczytną ideę organizacji tego rodzaju przedsięwzięć i zawsze odpowiadają na zaproszenia do udziału w kampaniach i projektach profilaktycznych. Edukacja młodych pokoleń ma istotne znaczenie dla ich przyszłości, szczególnie w sferze obrazowania i pokazywania zagrożeń.

Korzystając z okazji, serdecznie dziękujemy wszystkim służbom oraz instytucjom, a w szczególności warszawskiemu WORD-owi za wspieranie inicjatyw edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Otwocku.

dn

  • „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w Szkole Podstawowej nr 2 w Otwocku
  • „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w Szkole Podstawowej nr 2 w Otwocku
  • „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w Szkole Podstawowej nr 2 w Otwocku
  • „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w Szkole Podstawowej nr 2 w Otwocku
  • „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w Szkole Podstawowej nr 2 w Otwocku
  • „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w Szkole Podstawowej nr 2 w Otwocku
  • „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w Szkole Podstawowej nr 2 w Otwocku
  • „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w Szkole Podstawowej nr 2 w Otwocku
  • „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w Szkole Podstawowej nr 2 w Otwocku
Ładowanie odtwarzacza...