Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Edukacyjne zajęcia z dzielnicowym w Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

Data publikacji 03.10.2018

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku wspierają policyjną profilaktykę i niejednokrotnie sami prowadzą spotkania edukacyjne w szkołach. Z wychowankami „zerówki” spotkał się ostatnio aspirant Grzegorz Kwas - dzielnicowy, w którego rejonie służbowym znajduje się celestynowska podstawówka im. Batalionu „Zośka”. Dzielnicowy oprócz ciekawego wykładu na temat bezpieczeństwa uczniów, zapoznał wychowanków „zerówki” z zawodem policjanta, opowiadając czym mundurowi zajmują się na co dzień, jakie zadania realizują i z jakiego wyposażenia korzystają w służbie. Uczniowie byli niezmierni uradowani i szczęśliwi ze spotkania z sympatycznym dzielnicowym.

Policyjna profilaktyka dociera do wszystkich szkół powiatu otwockiego. Idee przestrzegania dzieci oraz młodzieży przed zagrożeniami propagują zarówno policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną, jak też dzielnicowi, którzy większość swojej służby spędzają w tzw. obchodzie w przypisanych rejonach służbowych.

Dzielnicowi utrzymują też stały kontakt ze szkołami i zawsze są do dyspozycji szkolnych pedagogów oraz kadry nauczycielskiej, gotowi nieść pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz wspierać inicjatywy organizowania edukacyjnych lekcji o bezpieczeństwie.

Na terenie Celestynowa oraz przyległej gminy zadania profilaktyczne realizuje dwójka dzielnicowych. Jeden z nich aspirant Grzegorz Kwas odwiedził ostatnio Szkołę Podstawową im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie. Policjanta zaproszono do grupy „zerówki”, aby przekazał najmłodszym cenne wskazówki, dotyczące właściwego zachowania się w szkole oraz poza nią.

Dzielnicowy bardzo ciekawie opowiadał o różnych sytuacjach, w którym należy wzmóc czujność i być ostrożnym. Grzegorz Kwas przekazał  „zerówce” między innymi rady dotyczące bezpiecznych zabaw, apelując jednocześnie do dzieci o rozsądek oraz słuchanie się rodziców i wychowawców.

Ciekawym punktem spotkania z dzielnicowym była pogadanka na temat służby w Policji i zaprezentowanie codziennego wyposażenia policjanta.

Zajęcia zakończyły się serdecznymi podziękowaniami dla dzielnicowego.

Tekst: nadkom. Daniel Niezdropa

Zdjęcia: SP im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie