Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Profilaktyka i promocja bezpieczeństwa drogowego podczas akcji „EDWARD”, policjanci rozdawali ulotki wszystkim kontrolowanym kierowcom

Oprócz typowych działań kontrolnych, realizowanych przez policjantów z otwockiej drogówki w ramach służby prewencyjnej, mających na celu weryfikowanie zachowań uczestników ruchu, w szczególności kierowców, policjanci wykonują równolegle zadania wynikające z promocji oraz profilaktyki, uświadamiając kierowców i pokazując im, że należy dbać o bezpieczeństwo na drodze. Na potrzeby działań profilaktycznych w ramach akcji „Edward” przygotowano ulotki obrazujące i uczące oraz przestrzegające przed spożywaniem alkoholu i wsiadaniem później za kierownicę. Kierowcy bardzo pozytywnie przyjęli pomysł wręczania im ulotek. Działania profilaktyczne prowadzono w Otwocku i Józefowie.

Zapowiedź prowadzenia wzmożonych kontroli na drogach powiatu otwockiego podczas akcji „EDWARD” miała być czytelnym sygnałem dla wszystkich kierowców, aby ci mieli świadomość tego, że za każde przewinienie na drodze odpowiedzą prawnie, a podczas każdej kontroli będzie sprawdzany stan trzeźwości.

W ramach wczorajszej akcji „EDWARD” działaniom kontrolnym towarzyszyła aktywna profilaktyka. Każdorazowo, po zatrzymaniu samochodu do kontroli, policjanci z drogówki wręczali kierowcom ulotki, a przy tym informowali o sankcjach jakie grożą za naruszanie przepisów prawa, popełnione wykroczenia drogowe, w tym nierespektowanie ograniczeń prędkości i jazdę po alkoholu.

Ulotki informujące o złych „nawykach” i przykładach niebezpiecznej jazdy samochodem przygotowali policyjni profilaktycy, przekazując materiały  policjantom z drogówki.

Działania profilaktyczne w ramach akcji „EDWARD” były prowadzone na ulicy Narutowicza w Otwocku oraz ulicy Wiązowskiej i Granicznej w Józefowie.

Kierowcy świadomi tego, że byli kontrolowani i sprawdzani, bardzo chętnie przyjmowali ulotki, wyrażając uznanie dla policyjnych pomysłów.

Pomimo zakończonej akcji „EDWARD” policyjne załogi otwockiej drogówki będą w dalszym ciągu obecne tam, gdzie jest najwięcej zagrożeń, a policjanci będą reagować na każde ujawnione wykroczenie i przestępstwo drogowe.

dn

 • Profilaktyczne działania podczas akcji „EDWARD”, policjanci rozdawali ulotki wszystkim kontrolowanym kierowcom
 • Profilaktyczne działania podczas akcji „EDWARD”, policjanci rozdawali ulotki wszystkim kontrolowanym kierowcom
 • Profilaktyczne działania podczas akcji „EDWARD”, policjanci rozdawali ulotki wszystkim kontrolowanym kierowcom
 • Profilaktyczne działania podczas akcji „EDWARD”, policjanci rozdawali ulotki wszystkim kontrolowanym kierowcom
 • Profilaktyczne działania podczas akcji „EDWARD”, policjanci rozdawali ulotki wszystkim kontrolowanym kierowcom
 • Profilaktyczne działania podczas akcji „EDWARD”, policjanci rozdawali ulotki wszystkim kontrolowanym kierowcom
 • Profilaktyczne działania podczas akcji „EDWARD”, policjanci rozdawali ulotki wszystkim kontrolowanym kierowcom
 • Profilaktyczne działania podczas akcji „EDWARD”, policjanci rozdawali ulotki wszystkim kontrolowanym kierowcom
 • Profilaktyczne działania podczas akcji „EDWARD”, policjanci rozdawali ulotki wszystkim kontrolowanym kierowcom
 • Profilaktyczne działania podczas akcji „EDWARD”, policjanci rozdawali ulotki wszystkim kontrolowanym kierowcom
 • Profilaktyczne działania podczas akcji „EDWARD”, policjanci rozdawali ulotki wszystkim kontrolowanym kierowcom
 • Profilaktyczne działania podczas akcji „EDWARD”, policjanci rozdawali ulotki wszystkim kontrolowanym kierowcom