Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Domowa Apteczka – Tylko bezpieczna” z udziałem dzielnicowych w gminie Wiązowna

Data publikacji 20.08.2018

Policjanci zajmujący się profilaktyką wspólnie z dzielnicowymi wiązowskiej gminy propagowali kampanię społeczną „Domowa Apteczka – Tylko bezpieczna”, dedykowaną seniorom, a także rodzicom, mającą na celu uświadamianie dorosłych na temat bezpiecznego przechowywania leków oraz ostrożnego stosowania medykamentów i unikania lekarstw przeterminowanych oraz pochodzących z nieznanych źródeł. Plakaty promujące akcję umieszczono na tablicach ogłoszeń w świetlicy w Izabeli, Domu Seniora w Woli Karczewskiej oraz Gminnym Ośrodku w Wiązownie. W kolportażu plakatów pomagali pracownicy gminni oraz wychowawcy i opiekunowie grup kolonijnych. Akcja wzbudziła duże zainteresowanie seniorów.

„Domowa Apteczka – Tylko bezpieczna” to kampania społeczna, której głównym organizatorem jest Komenda Stołeczna Policji, stworzona po to, aby uczyć i uświadamiać szczególnie seniorów, ale też rodziców, że z lekami należy postępować ostrożnie.

Na terenie powiatu otwockiego, policyjni profilaktycy zajęli się promocją bezpiecznego postępowania z medykamentami, kolportując i przekazując do ośrodków i urzędów plakaty informujące o celach tej szczytnej akcji.

Ostatnio działania promocyjne były prowadzone na terenie gminy Wiązowna. Przekazaniem plakatów zajeli się dzielnicowi, którzy odwiedzili ośrodek kultury i świetlice w kilku miejscowościach, szczególnie te, gdzie organizowano półkolonie.

Nieprzypadkowy był wybór tych miejsc, ponieważ policjantom zależało na tym, aby rodzice i dziadkowie odbierający dzieci mogli przeczytać jakie ważne i cenne wskazówki mają do przekazania organizatorzy i partnerzy akcji „Domowa Apteczka – Tylko bezpieczna”.

Policjanci z Komendy Stołecznej Policji przygotowali następujące informacje dotyczące przechowywania leków i korzystania z medykamentów (na podst. StoMagazyn Stołeczny):

Pamiętajmy, że nie ma leków „bezpiecznych, postępujmy z nimi ostrożnie.

 • Leki przechowujmy zawsze w jednym miejscu – APTECZCE!
 • Zadbajmy, by leki były niedostępne dla dzieci!
 • Przypominajmy najmłodszym, że leki to nie cukierki, ani kolorowe
 • drażetki!
 • Zadbajmy, by leki były niedostępne dla osób, które nie są samodzielne i cierpią na choroby ograniczające zdolność prawidłowego postrzegania rzeczywistości!
 • Nie gromadźmy leków, po zakończonej terapii!
 • Pamiętajmy, że długość leczenia i dawkowanie leku są dokładnie określone przez lekarza!
 • Nigdy nie wyrzucajmy przeterminowanych leków do kosza na śmieci. Wrzucajmy je do specjalnego pojemnika w aptece!
 • Pamiętajmy, że nie można stosować przeterminowanych leków!
 • Czytajmy dokładnie ulotki!
 • Leki źle przechowywane mogą szkodzić zdrowiu, stosujmy się zawsze do zaleceń producenta!
 • Pamiętajmy, również o zgłaszaniu działań niepożądanych w związku z przyjmowanymi lekarstwami lekarzowi, farmaceucie, Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub producentowi leku.
 • Więcej informacji www.urpl.gov.pl !

Plakaty informacyjne przekazywali: dzielnicowy aspirant Hanna Bronikowska, profilaktycy: aspirant sztabowy Anna Wasilewicz, młodszy aspirant Karolina Pardej.

dn