Sanepid, dzielnicowi oraz profilaktycy w działaniach przeciw dopalaczom - Aktualności - KPP w Otwocku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sanepid, dzielnicowi oraz profilaktycy w działaniach przeciw dopalaczom

Data publikacji 19.07.2018

Dopalacze to niebezpieczne dla zdrowia, a przede wszystkim życia młodych ludzi – środki psychoaktywne. Aby skutecznie zapobiegać zjawisku i procederowi nielegalnego handlu dopalaczami, policjanci z otwockiej komendy podejmują wiele inicjatyw, realizując między innymi wspólne działania kontrolne z pracownikami Powiatowej Stacji Sannitarno Epidemiologicznej w Otwocku. W działania kontrolne zaangażowali się też dzielnicowi, którzy wspólnie z policyjnym profilaktykiem wspierali w działaniach pracowników sanepid-u. W ramach ostatniej kontroli sprawdzono jeden z punktów tzw. salonów gier, czy nie sprzedawane są tam dopalacze. Policjanci apelują o przekazywanie informacji na temat ewentualnych miejsc, które służby mogłyby sprawdzić i skontrolować.

Miejsca, w których może przebywać młodzież, szczególnie w wakacje, znalazły się w zainteresowaniu otwockiej Policji oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Policjanci wytypowali jeden z tzw. salonów gier, aby sprawdzić, czy przypadkiem nie prowadzi się tam handlu substancjami psychoaktywnymi tzw. dopalaczami.

W działaniach z sanepidem wziął udział dzielnicowy starszy aspirant Adam Sobczyk i policyjny profilaktyk aspirant sztabowy Anna Wasilewicz. Procederu takiego nie ujawniono, ale w ten sposób pokazano, że przestępcza działalność w tym zakresie jest w szczególnym zainteresowaniu stróżów prawa.

To nie koniec wakacyjnych działań. W kolejnych tygodniach wakacji funkcjonariusze będą typować następne miejsca, które należałoby sprawdzić.

Policjanci liczą przy tym na zgłoszenia od mieszkańców. Zabroniony przez polskie prawo handel dopalaczami, jeżeli już istnieje, to nie odbywa się w sposób jawny.

Dlatego apelujemy do osób, które mogą posiadać informacje na temat punktów handlowych, w których pod szyldem innej działalności, prowadzi się nielegalny handel niebezpiecznymi dla zdrowia środkami, aby zgłaszali ten fakt do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku lub do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

Tymczasem policjanci już planują kolejne działania z sanepidem. Sprawdzimy każdą informacje dotyczącą nielegalnych punktów sprzedaży dopalaczy oraz osób, które zajmują się takim „procederem”.

dn