Od lipca rusza nowy punkt dyżurny przyjęć dzielnicowego w Jatnem - Aktualności - KPP w Otwocku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Od lipca rusza nowy punkt dyżurny przyjęć dzielnicowego w Jatnem

Efektem wspólnych rozmów i współpracy z sołtysami czterech sołectw w gminie Celestynów, podjęto decyzję o umożliwieniu mieszkańcom kontaktu z dzielnicowym, szczególnie tym starszym oraz tym dla których trudnością mogłoby być dotarcie do najbliższej jednostki Policji. Jak ustalono podczas spotkania organizacyjnego, dzięki temu dzielnicowy będzie mógł jeszcze efektywniej realizować swoje zadania obchodowe i poświęcić czas dla wybranych miejscowości podczas wyznaczonego dyżuru. Aspirant Robert Matosek w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca zaprasza zainteresowanych mieszkańców w godzinach 12-14 do świetlicy wiejskiej w Jatnem.

Komendanci karczewskiego komisariatu dostrzegli potrzebę tworzenia punktów dyżurnych dzielnicowych, zgodnie z wnioskami oraz postulatami, składanymi podczas debat społecznych.               

Jak podkreślił Zastępca Komendanta Komisariatu w Karczewie podkomisarz Paweł Lechnik, lokalna policja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i w tym właśnie celu będzie tworzyć punkty dyżurne dzielnicowych, gdzie w wyznaczanych godzinach, będą oni mogli przyjmować interesantów, zwłaszcza takich, którzy z uwagi na kondycję zdrowotną, wiek oraz zmienne godziny pracy, nie będą mogli dotrzeć do komisariatu.

Ma to jeszcze bardziej zacieśnić więzić dzielnicowego z lokalną społecznością. Taki właśnie pogląd właśnie wyrazili sołtysi i policjanci podczas spotkania organizacyjnego w Jatnem.

W spotkaniu wzięli udział: sołtys Jatnego Witold Kieler, sołtys Dyzina Katarzyna Nowak, sołtys miejscowości Ostrów Janina Banaszek oraz policjanci: Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Karczewie podkomisarz Paweł Lechnik i dzielnicowy aspirant Robert Matosek. Efektem prowadzonych rozmów było wyznaczenie czasu i miejsca dyżuru dzielnicowego.

Punkt przyjęć rusza od lipca 2018 roku i będzie otwarty w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 12-14 dla  mieszkańców miejscowości: Jatne, Dyzin, Ostrów, Ostrowik. Punkt znajduje się w budynku świetlicy wiejskiej w Jatnem.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców.

dn

  • Spotkanie organizacyjne policjantów z sołtysami
  • Spotkanie organizacyjne policjantów z sołtysami
  • Spotkanie organizacyjne policjantów z sołtysami
  • Spotkanie organizacyjne policjantów z sołtysami
  • Spotkanie organizacyjne policjantów z sołtysami
  • Spotkanie organizacyjne policjantów z sołtysami
Ładowanie odtwarzacza...