Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna, tym razem w Kołbieli, były wnioski i podziękowania za pracę Policji

Wiele serdecznych słów podziękowania za pracę Policji na terenie gminy Kołbiel, przekazali mieszkańcy obecnym na debacie mundurowym. Te słowa cieszą, tym bardziej, że opinie i postulaty z debat są cennymi informacjami na temat zagrożeń, a także poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kołbieli, odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami - w ramach cyklu debat: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Przeważały tematy związane z ruchem drogowym, poprawą infrastruktury na drogach powiatowych, a także prośby o kontrole prędkości. Obecny na debacie I Zastępca Komendantura Powiatowego Policji w Otwocku, zapewniał o podjęciu działań, mających wpływ na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa.

Debaty społeczne, które w I połowie tego roku organizują policjanci z komendy w Otwocku oraz komisariatów w Józefowie oraz Karczewie i podległych posterunków, są bardzo dobrze przyjmowane przez mieszkańców oraz samorządowców, którzy nie szczędzą pochlebnych opinii na temat ich przygotowań oraz organizacji.

Debata społeczna, która zorganizowana została dla mieszkańców kołbielskiej gminy, spotkała się z bardzo przyjaznym odbiorem ze strony mieszkańców, radnych, sołtysów i strażaków ochotników.

Władze samorządowe reprezentował Wójt Gminy Kołbiel Adam Budyta, natomiast powiatową i lokalną formację policyjną reprezentowali:

 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku nadkomisarz Jędrzej Bełz
 • Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Karczewie podkomisarz Paweł Lechnik
 • Kierownik Posterunku Policji w Kołbieli aspirant sztabowy Mariusz Kilim
 • Dzielnicowy Gminy Kołbiel aspirant sztabowy Mariusz Lewandowski
 • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku podkomisarz Jakub Komorowski
 • Kierownik Ogniwa II Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku starszy aspirant Mariusz Guba
 • Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku nadkomisarz Daniel Niezdropa

Debata przebiegła w atmosferze bardzo przyjemnej dla wszystkich policjantów. Mieszkańcy dziękowali za podejmowane przez Policję działania, akcentując przy tym możliwość bezpośredniego dostępu do Policji poprzez obecność miejscowego posterunku.

Na kołbielskiej debacie w większości pojawiły się tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Mieszkańcy wnioskowali o dodatkowe kontrole prędkości, a także o pomoc w poprawie infrastruktury dróg poprzez pozytywne opiniowanie społecznych propozycji oraz projektów.

Na pytania odpowiadali wszyscy funkcjonariusze. Za wsparcie udzielane Policji przez lokalny samorząd, wójtowi – podziękował bezpośrednio I Zastępca otwockiego komendanta nadkomisarz Jędrzej Bełz.

Na zakończenie policjanci podziękowali pracownikom urzędu za pomoc w organizacji debaty. Złożyli również serdeczne podziękowania mieszkańcom za przybycie i udział w debacie społecznej.

dn

 • Debata społeczna w Urzędzie Gminy w Kołbieli
 • Debata społeczna w Urzędzie Gminy w Kołbieli
 • Debata społeczna w Urzędzie Gminy w Kołbieli
 • Debata społeczna w Urzędzie Gminy w Kołbieli
 • Debata społeczna w Urzędzie Gminy w Kołbieli
 • Debata społeczna w Urzędzie Gminy w Kołbieli
 • Debata społeczna w Urzędzie Gminy w Kołbieli
 • Debata społeczna w Urzędzie Gminy w Kołbieli
 • Debata społeczna w Urzędzie Gminy w Kołbieli