Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjny rekonesans i narada organizacyjna w związku z planowanym piknikiem w Józefowie

Data publikacji 05.06.2018

Organizacja przedsięwzięć adresowanych do dzieci oraz młodzieży wymaga współdziałania wielu policyjnych pionów. W Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku nie brakuje policjantów, szczerze zaangażowanych w promocje działań mających służyć bezpieczeństwu. Kierownictwo otwockiej komendy jest zawsze przychylne wszelkim pomysłom, dzięki którym można budować społeczne zaufanie i pokazywać zawód policjanta tym, którzy być może w przyszłości, zdecydują się wstąpić w nasze szeregi. W Komisariacie Policji w Józefowie odbyła się narada w ramach przygotowań do planowanego w czerwcu pikniku bezpieczeństwa. Z udziałem dowodzących otwocką drogówką przeprowadzono rekonesans w rejonie miejsca, gdzie ma odbyć się to przedsięwzięcie.

Rozwijanie profilaktyki, promocja zawodu policjanta i przede wszystkim budowanie dobrego wizerunku służb mundurowych, to ważne kierunki policyjnej działalności na terenie powiatu otwockiego. Ta część policyjnej profesji, jest ważna, co niezmiernie doceniają otwoccy komendanci, rozwijając zakres zadań i przychylając się do wszystkich pomysłów, mających pokazać walory policyjnego zawodu.

W czerwcu policjanci z Józefowa i Otwocka wspólnie z władzami miasta Józefowa, planują zorganizować piknik bezpieczeństwa dla dzieci oraz młodzieży. W organizację tego przedsięwzięcia są zaangażowani pracownicy od promocji z józefowskiego magistratu, a także profilaktycy z oficerem prasowym, kierownictwo drogówki oraz komendanci z komisariatu w Józefowie.

W siedzibie miejscowego komisariatu, odbyła się ostatnia narada, w której wzięli udział:

  • Komendant Komisariatu Policji w Józefowie komisarz Arkadiusz Piętka
  • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podkomisarz Jakub Komorowski
  • Kierownik Ogniwa I Wydziału Ruchu Drogowego aspirant sztabowy Arkadiusz Osiak
  • Profilaktyk z Ogniwa ds. Nieletnich i Patologii młodszy aspirant Karolina Pardej
  • Rzecznik Prasowy Burmistrza Józefowa Krystyna OIesińska
  • Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku nadkomisarz Daniel Niezdropa

Podczas narady omówiono kwestie organizacyjne pikniku oraz sprawy związane z udziałem Policji oraz innych służb. Wiele też poświęcono promocji, nie tylko samego festynu, ale przede wszystkim podkreślaniu dobrej współpracy lokalnych władz oraz samorządowców z Policją.

Tego dnia mundurowi pojechali w rejon szkoły przy skrzyżowaniu ulicy Wawerskiej i Małej w Józefowie, gdzie wspólnie z przedstawicielem urzędu miasta omówili ważne kwestie związane z przygotowaniem rozwiązań, mających zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży oraz pozostałym uczestnikom pikniku.

Po zakończeniu wszystkich spraw organizacyjnych, policjanci poinformują mieszkańców Józefowa. Będzie wtedy publikacja i udostępniony zostanie plakat. Stanie się to już niebawem.

dn