Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy i profilaktyk prowadzili zajęcia o bezpieczeństwie nad wodą - w Szkole Podstawowej im. Noblistów w Otwocku

O wakacyjnym bezpieczeństwie rozmawiali z uczniami Szkoły Podstawowej im. Noblistów w Otwocku, dzielnicowy wspólnie z policyjnym profilaktykiem z ogniwa do spraw nieletnich i patologii. Jednym z głównych tematów szkolnych prelekcji było bezpieczeństwo nad wodą i temu zagadnieniu policjanci poświęcili najwięcej uwagi. Aby przygotować młodzież do zbliżających się wakacji, mundurowi poruszyli też tematy związane z bezpieczeństwem na drodze, zagrożeniami dotyczącymi nieuczciwych intencji osób obcych oraz cyberprzestępczością. Uczniowie otrzymali od dzielnicowego i policjantki ulotki informacyjne, pokazujące co oznaczają znaki na strzeżonych kąpieliskach

Policjanci z otwockiej komendy, którzy w zakresie swoich zadań mają prowadzenie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej, rozpoczęli przedwakacyjne edukacyjne spotkania dotyczące bezpiecznych zachowań nad wodą, a także bezpieczeństwa dzieci i młodzież na co dzień, w tym podczas zabaw na podwórku, wyjazdów oraz odpowiedniego zachowania się podczas surfowania w sieci.

Uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Noblistów w Otwocku odwiedził dzielnicowy starszy aspirant Adam Sobczyk wspólnie z policjantką z komórki zajmującej się nieletnimi – młodszym aspirantem Karoliną Pardej.

Zajęcia z dziećmi oraz młodzieżą odbywały się w salach lekcyjnych, a część z nich na szkolnym placu zabaw. Edukacyjne wykłady podzielono na trzy części.

Mundurowi najpierw porozmawiali z uczniami klas I-III, wskazując jak należy zadbać o własne bezpieczeństwo, a także to co jest najważniejsze podczas wypoczynku, o tym jak należy zachowywać się nad wodą i jakie informacje oraz sygnały należy znać, korzystając ze strzeżonych kąpielisk. Aby uczniowie mogli zapamiętać profilaktyczne treści z zakresu bezpieczeństwa nad wodą, dzielnicowy z policjantką rozdali wszystkim fachowe informatory oraz ulotki.

Drugą grupą odbiorców treści, które omówili mundurowi, byli uczniowie klas IV i V. Policjanci poruszyli na zajęciach temat zagrożeń internetowych, demoralizacji oraz przemocy, apelując przy tym o zachowanie przede wszystkim zdrowego rozsądku podczas letniego wypoczynku.

Najstarsza grupa młodzieży szkolnej dowiedziała się natomiast, jaki jest zakres odpowiedzialności prawnej nieletnich za czyny karalne.

Przesłaniem spotkania otwockich policjantów z uczniami szkoły podstawowej było przekonanie młodzieży do tego, że tylko poprzez bezpieczne i racjonalne zachowanie podczas wakacji, można mówić o prawdziwym wypoczynku.

Policjanci są w trakcie planowania oraz realizowania kolejnych spotkań o charakterze profilaktycznym oraz informacyjnym.

dn

  • Zajęcia z policjantami w Szkole Podstawowej im. Noblistów w Otwocku
  • Zajęcia z policjantami w Szkole Podstawowej im. Noblistów w Otwocku
  • Zajęcia z policjantami w Szkole Podstawowej im. Noblistów w Otwocku
  • Zajęcia z policjantami w Szkole Podstawowej im. Noblistów w Otwocku
  • Zajęcia z policjantami w Szkole Podstawowej im. Noblistów w Otwocku
  • Zajęcia z policjantami w Szkole Podstawowej im. Noblistów w Otwocku